Jaunā Gaita

2003.gadā

Līdz ar labvēlējumiem Jaunajā Gadā, vēlos Jūs aicināt pievienoties rakstu krājuma Jaunā Gaita pasūtītāju saimei. Bet tos, kas jau tādi ir, palīdzēt vērst JG saimi plašumā, iesaistot savus draugus un paziņas šajā pasākumā.

Jau savas noturības dēļ vien JG ieguvusi nevīstošu nozīmi visu laiku latviešu rakstniecības apcirkņos kā viens no priekšpulku periodiskiem rakstu krājumiem (kultūrai un brīvai domai), no kura lapām, neraugoties uz jau nostaigātajiem pilniem 47 gadiem, joprojām neatvirmo putekļu elpa, pat ne viegla. Ja speciālisti ir pareizi aplēsuši jebkuras trimdas vecumu uz aptuveni 70 gadiem, JG ārpus Latvijas varētu iznākt vēl gadus piecpadsmit vai vairāk – tik ilgi, kamēr būs ļaudis, kas vēlēsies to abonēt un, protams, lasīt.

Lai neizklausītos pārāk pēc pašreklāmas, šeit nedaudzi Latvijas literatūras, teātra un mākslas zinātnieku un pētnieku vērtējumi.

<Taisnība tiem zinātājiem, kas leģendāro izdevumu raksturo īsi un lakoniski – Jaunā Gaita ir Jaunā Gaita, ja tās nebūtu – pasaule neapgāztos, bet latviešu kultūra gan kļūtu par galvas tiesu nabadzīgāka.> 

Tā nesen raksta pazīstams filoloģijas zinātņu doktors vienā no lielākajiem Latvijas dienas laikrakstiem. Kaut ko līdzīgu atbalso ievērojama kritiķe un redaktore: 

<Gluži brīnumainā kārtā Jaunā Gaita kā vienmēr neatkārto, bet būtiski papildina mūsu redzējumu literatūras un dzīves pasaulē. Nepavisam netiecoties glaimot, jāsaka, nav bijis tukšu vai garlaicīgu šī žurnāla numuru, nav bijis ‘Es to jau līdz apnikumam zinu’ sajūtas. Gluži otrādi. Tiem, kuri lasa mūspuses kultūras publikācijas, pavisam obligātā kārtā būtu jāiepazīstas arī ar šo kultūras uzziņas materiālu (..) Mūžīgi stabila nopietnajā attieksmē pret kultūras izplatīšanas misiju un mūžam jauna savā nenogurstošajā darbā (..) Jaunā Gaita iekarojusi savu absolūti nepieciešamo vietu latviskās apziņas noapaļošanā, būdama ne vien saite, kas sasien tautiešu abas daļas, bet arī otra – nepieciešamā un trūkstošā – puse tās veidošanā.>

Domāju, ka šeit komentāri lieki. Laipni lūdzu jūs pārsūtīt vai citādā veidā izplatīt šīs rindkopas draugiem un pazīstamiem, Abonementu (30 ASV dolāru gadā par 4 numuriem) var pieteikt, atsūtot vārdu, uzvārdu un adresi vai nu man <rekmanis@sedona.net> vai <rolfs.ekmanis@asu.edu> vai arī tieši JG Saimniecības daļai <ibulmanis@sympatico.ca>.

Ar sveicienu, JG galvenais redaktors 

Rolfs Ekmanis

 

 

[Jaunā Gaita]