Jaunā Gaita nr. 100, 1974

 

 

JG redakcijai:

BATUN protestē!

Nesaprotama liekas Imanta Sakša piebilde recenzijā par Rasmas Lielmanes koncertu (nodaļā „Skaņas un atskaņas” JG 99. nrā). Kāpēc Imants Sakss vēlas, lai BATUN runātu Rasmas Lielmanes koncertā? Patiesības labā piebilstams, ka BATUN pārstāvji nerunā pat pašu rīkotos koncertos. Kas attiecas uz BATUN priekšnieka Inta Rupnera runu ALJA-s kongresā, tad viņa vārdi bija vēl nešpetnāki: „Latviešu jaunatne koklē kā Nērons, kamēr Roma deg!” Līdzīgus piemērus izmanīgi no galvenās domas atkabinot un pareizā nevietā citējot, mums itin drīz izdosies sašķelt jau tā sadrumstaloto latviešu sabiedrību „augsti kulturālajos” un „nožēlojamos polītiķos”, bet ļaunums būs tikai pašiem. Kur tad paliek mūsu tautas izlīdzinātā dzīves ziņa: „Savu laiku dubļus bridu, savu laiku rotājos” utt?

Liekas, ka igaunīši, bāleliņi, Beverīnas dziesmu kaŗu gan zaudējuši, vēlākos vēstures posmos attīstījuši praktiskāku gudrību un kad aizpagājušo vasaru Toronto bija igauņu dziesmu svētki, tad tie bija savienoti ar lielu − 15.000 cilvēku! − demonstrāciju, kur runāja ievērojami Kanadas valstsvīri un kur pieņemtās rezolūcijas kopā ar 2. Vispasaules latviešu jaunatnes kongresā un lietuviešu jaunatnes kongresā pieņemtām rezolūcijām tika caur Apvienotajām Nācijām iesniegtas Rietumeiropas valstu valdībām izmantošanai Eiropas drošības konferencē, tādējādi stiprinot Rietumeiropas valstu prasību par cilvēka tiesību ievērošanu austrumu bloka valstīs. Tieši šī prasība, kā zināms, līdz pat šai dienai apturējusi visu konferences gaitu. Tātad − jauna dziesmu gara uzvara − tikai jaunās skaņās un igauņu...

Man aizvien, visos latviešu dziesmu svētkos licies taisni barbariski savtīgi un nežēlīgi, ka tik lielā skaitā sapulcējušies latvieši (vismaz 15 tūkstoši!) gan bauda tautas gadu tūkstošos sakrātos dārgumus, bet tai pašā laikā nemēģina pacelt ne mazo pirkstiņu, lai šai tautai, kuŗas vairums un kuŗas nākotne taču ir Latvijā − mēģinātu palīdzēt. Tamlīdz arī Saksa snobiskā pretpolītiķu stāja liekas aušīga. Kāpēc viņš dziesmu svētkos polītiķus negrib, bet Lielmanes koncertā grib?

Droši vien Saksa izteikas mērķētas zināmām personām, bet kāpēc piekabināt BATUN, par ko viņš acīmredzot neko daudz nezina? Vai visiem „polītiķiem” jāatbild par savu „kollēgu” nostāju? Ja nu tādu pašu mērauklu sāktu lietot komponistiem?

Dagmāra Vallena, ASV

 

 

 

JG redakcijai:

Nosūtot sveicienus jubilejā, izsaku paldies redaktoriem par viņu svētīgo darbu. Ticu, ka trimdas skolotāju un redaktoru darbs nesīs augļus.

Lasītāja Toronto

 

 

 

Austra Martinsone, kas Toronto latviešu skolā māca jau kopš 1952. gada, uzrunā audzēkņus un vecākus. Goda sardzē no kreisās: Zinta Grigore, Jānis Tikiņš un Zinta Frīdenberga.

Vai skolotāju un redaktoru darbam būs augļi?    (J. Liģera uzņēmums)

Jaunā Gaita