Jaunā Gaita nr. 112, 1977

 

PIEZĪMES P. VASARIŅA RECENZIJAI

 

Kad 1976. gada vasarā Toronto dziesmu svētkos tikos ar Pāvilu Vasariņu, viņš mani lūdza izteikt savas domas - vai nu publiski vai privāti - par viņa sarakstīto Paulas Jēger-Freimanes 2 grāmatu Es apliecinu Tevi un Mainīgā mānīgā dzīve recenziju.

Visumā Pāvila Vasariņa recenzija (JG 110, 58.-60. lp.) ir labvēlīga: "Saglabājot nākošajām paaudzēm sava gaŗā un bagātā mūža atmiņas, Jēger-Freimane ir nozīmīgi bagātinājusi trimdas dzīves ieloku." (59. lp.) Nepieskaršos dažām atsevišķām, samērā mazāk nozīmīgām vietām, ar kuŗām autore būtu varējusi justies arī nemierā. Katram lasītājam un katram recenzentam taču ir tiesības uz savu izpratni un uztveri. Noteikti gan ir jāiebilst pret vienu Vasariņa izteikto minējumu, jo tas ir krasā pretrunā ar to, ko autore šajās grāmatās centās darīt. Vasariņš raksta: "J.-F. kā savas dzīves apcerētāja rādījusi sevi superlātīvos, un tie lasītāju nepatīkami pārsteidz, liekot gribot, negribot turēt aizdomās vismaz daļu no uzslavām un cildinājumiem, kas gadu gaitā veltīti cienījamai autorei." (58. lp.) Turēt aizdomās? Nē. Aizdomām nav pamata. Ievērosim, ko saka pati autore grāmatas Mainīgā mānīgā dzīve pēcvārdos: "Šais grāmatās nav neviena izdomāta fakta, un citāti ir autentiski, kā tie - aizķērušies atmiņā, daudzkārt sava svarīguma dēļ man personiski." (315. lp.) Protams, atmiņas ar laiku var daļēji pārveidoties. Tādēļ autore tās pārbaudīja ar vēstuļu un citu dokumentu palīdzību, kad vien tas bija iespējams. Kas attiecas uz tiem gadījumiem, kur vajadzēja iztikt ar atmiņām vien, tad es tomēr nekādā ziņā neticu, ka tās būtu varējušas pārveidoties tik tālu, ka būtu radušies cildinājumi un uzslavas tur, kur faktiski tādu nekad nav bijis. Un pavisam nepieņemama ir doma, ka autore būtu varējusi iefantazēt (uzsvērums mans, Dz. F.) izraudzītas personas dzīvi brīvā literārā apdarē" (58. lp.), kā to, daļēji citēdams P. J.-Freimani, pielaiž P. Vasariņš , ar "iefantazēšanu", acīmredzot, domādams autores iztēlē radītus, īstenībā nebijušus cildinājumus.

Mazs izlabojums: P. J.-Freimanes dzīves romāna pirmās grāmatas nosaukums ir Es atgriežos pie sevis, nevis Es ieeju sevī, kā minēts recenzijā.

 

Dzintars Freimanis


Jaunā Gaita