Jaunā Gaita nr. 118, 1978

 

LATGAĻU PARAŽAS UN IERAŽAS

Pīters Zariņš. Latgaļu tradicijas. Minchenē: Latgaļu izdevnīceiba, 1975. 111 lp. $4,-

 

Grāmatas autors ir ilggadīgs tautskolotājs, cilvēks ar muzikālu talantu, bijis diriģents un mūzikas skolotājs. Ar sevišķu mīlestību viņš ir piegājis tautas tradicijām. Būdams skolotājs, kam bija tuvi sakari ar tautu, viņš ir centīgi vācis Latgales folkloru. Grāmata satur paša autora atmiņas par Latgales tradicijām, kādas tad vēl bija dzīvas, un tautā savāktos materiālus. Apskātāmā grāmata ir labi sakārtota. Tā satur divi daļas: I Latgaļu paražas dažaidūs goda laikūs. Šī nodaļa pilnā vārda nozīmē aptveŗ visu gadu. Tā sākas ar Jaunā gada sagaidīšanu un beidzas ar ķekatniekiem, buduļiem un čigāniem, kas attiecas uz vēlu rudeni un Ziemsvētkiem. Bez tradicijām ir aprakstīti īsumā arī darbi attiecīgā gada laikā. Dotās ziņas ir īsas un fragmentāras, tomēr pietiekami skaidras un illustrētas ar piemēriem no tautasdziesmām, kas attiecas uz attiecīgu darbu vai tradiciju. Tāpēc tās ziņas lasot, pat tam, kas nemaz nav pazīstams ar Latgales tradicijām, būs pietiekami skaidrs un pareizs priekšstats.

II daļa. Latgaļu preceibu un kozu iražas. Bez šaubām, precēšanās, tas ir iziešana pie vīra vai sievas vešana mājās, ir viens no lielākiem notikumiem cilvēka dzīvē. Tas saceļ kājās visus radus un kaimiņus. Tas ir notikums ar milzīgu ievērību. Tāpēc arī ar precēšanos saistās dažādas tradicijas un izdarības. Autors šīm tradicijām ir veltījis tepat vienu trešo daļu no savas grāmatas. Septiņām kāzu dziesmām ir dotas arī notis, kas dod iespēju šīs tradicijas atdzīvināt uz skatuves .

Kā uz trūkumu, kas Latgales tradiciju mīļotājam duŗas acīs, ir jānorāda uz diviem apstākļiem. (1) 28. lp., runājot par Pelnu dienu, nepareizi citēti lūgsnas vārdi, ko priesteris saka, mezdams krusta zīmi ar pelniem uz dievlūdzēja pieres (lūgsnas vārdus teica latīniski), pareizs teksts tulkojumā ir šāds: "Atceries, cilvēk, ka tu esi puteklis un par putekli tu paliksi."

(2) Pilnīgi izlaistas kristību un bēŗu tradicijas. Ir gan minēta Svēto un Dvēseļu diena.

Grāmatai vāku ir zīmējis mākslinieks Ontons Zvīdrs. Zīmējums ir futūrisks un kropļains. Tas nekādā ziņā nepiestāv mierīgajām Latgales tradicijām.

 

Leonards Latkovskis

Jaunā Gaita