Jaunā Gaita nr. 120, 1978

 


L. Zikmane. J.S. Bacha piemiņai. Oforts.

  

IV grafikas triennālē Tallinā L. Zikmane piedalījās ar 3 darbiem un saņēma 2. prēmiju.

Juri Hains raksta Mākslā (2, 1978):

Vienu no patīkamākiem IV triennāles ekspozīcijas pārsteigumiem sagādāja L. Zikmane. Salīdzinājumā ar agrākajām izstādēm viņas darbos jūtamāks kļuvis emocionālais akcents, un izpildījumā tie ir meistarīgāki. Triennāļu gaitā L. Zikmanes grafikas lapas ir kļuvušas viengabalainākas, to interesantā tematika saistās ar brīvu un it kā pašsaprotamu oforta lietojumu. Trīs eksponētie darbi nebija līdzīgi cits citam. Vecākais no tiem, ar 1975. gadu datētā „Groteska” bija visdīvainākais, idejas atklāsmē visnenoteiktākais. Lai gan virkne asprātīgu detaļu dod pieturas punktus domai, šķiet, ka te valdošā ir „groteska groteskas dēļ”. Toties abi jaunākie darbi dzimuši tādā mākslinieka dvēseles sāpē, kuram dabas un cilvēka vienotības zudums ir satriecošs un smags.

Jaunā Gaita