< JG 120 Jaunā Gaita   JG 122 >

23. GADA GĀJUMS

5. (121.) numurs

1978. GADS

S A T U R S

1  Dziesmu vairogs atsita bultas...
2  Laimonis Mieriņš, Pliknis
3  Valerija Bērziņa-Baltiņa, Svešums tautasdziesmās
9  Laimonis Mieriņš, Piezīmes par tēlotāju mākslu
12  Nikolajs Bulmanis jun., Dažas domas par mākslu Bostonas dziesmu svētkos
16  Ņina Luce, Pēckaŗa drāmas attīstība Latvijā un trimdā
23  Gundars Pļavkalns, Vienkāršās lietas un briesmīgie svešvārdi
25  Mintauts Eglītis, Tikai divi ielas
26  Ints Cīrulis, Dziedošais gliemežvāks
33  Andrejs Eglītis, -18 -
33  Andris Kārkliņš, Haiku
35  Māra Zālīte, Latvijas akmeņi
35  Inārs Brēdrichs, Mums savi partorgi, kultorgi
35  Valdis Arvis, Brīvība sniegā
36  Juŗa Zommera dzejoļi
37  Ritas Rumpēteres dzejoļi
38  Juŗa Mazuša dzejoļi
39  Mārtiņa Granta dzejoļi
40  Māras Gulēnas dzejoļi
41  Almas Bēnes dzejoļi
42  Baibas Bičoles dzejoļi
43  Jānis Krēsliņš, Pelikāns
47  Tālivaldis Ķiķauka, Māris Čaklais Toronto
49  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
51  Anita Liepiņa, Piezīmes par 1978. g. Bostonas dziesmu svētkiem
53  TEĀTRIS:
       Pēteris Putns, Varas tema M. Zīverta lugās
57  GRĀMATAS:
       Benno Ābers, Nabaga cilvēks, īstās mājas un dvēseles zeme
         Teodors Zeltiņš. Tuvos un tālos ciemos
         Kārlis Pētersons. Turies, Amerika, latvieši nāk!
       Mārtiņš Lasmanis, Romāns, kas dod daudz vielas pārdomām
         Jānis Mauliņš. Kājāmgājējs
       Gunars Irbe, Nedienu grāmata
         Rūtiņa U. Vēl tā gribējās dzīvot
       Ilmārs Briedis, Pa ēnu ceļu
         Ernests Aistars. Adatas ēnā. Romāns
       Gundars Pļavkalns, Plaisas un mīklas
         Eduards Freimanis. Divas pasaules
       Rolfs Ekmanis, Vērtīgs pienesums latviešu literātūrzinātnē
         Ruta Veidemane. Izteikt neizsakāmo. Lingvistiskā poētika
66  ATBALSIS:
       Tālivaldis Ķiķauka, Mērnieku laiki Toronto
67  LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Laimona Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores - Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja - Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere

Jaunā Gaita