Jaunā Gaita nr. 123, 1979

 

 

IVARS KANTS

Šķiet, Rietumu pasaulē būs tikai nedaudzi latviešu tautības profesionāli aktieŗi. Vēl mazāk tādu, kas ieguvuši apmetnes zemes kritikas un publikas atsaucību.

Viens no viņu vidus ir Ivars Kants − latviešu trimdinieku ģimenes atvase Austrālijā. Viņš pirmos soļus teātŗa gaitās sācis Adelaides latviešu teātŗa ansamblī 60.-tajos gados. Ivara tālākas aktieŗa gaitas veidojās Sidnejā, Austrālijā, kur apmeklēja vienīgo aktieŗu izglītības skolu N.I.D.A. (National Institute of Dramatic Art). Skolu ar sekmēm beidza 1970. gadā un pirmo angažamentu dabūja Brisbenā (Kvīnslendas teātŗa kompānijā), kur nostrādāja par aktieri 2 gadus.

1973. g. Ivara Kanta vārds parādījās tā laika ievērojamākā „The Old Tote” teātrī (teātri līdzekļu trūkuma dēļ likvidēja 1978. g. decembrī). Neilgā laikā Ivars izpelnījās kritikas atsauksmes, režisoru ievērību un līdz ar to, protams, pieauga lielāku un mazāku lomu skaits teātrī. Jāatzīmē, ka „Old Tote” teātris izrādes sniedza divi telpās − slavenā Sidnejas operas namā un universitātes teātrī (Uni. of NSW).

Esmu vērojis Ivara Kanta aktieŗa augšanas procesu. Šobrīd viņš pieder pie ievērojamā­kiem aktieŗiem Austrālijā − teātrī, televīzijā, filmā, radiofonā aizvien biežāk parādās viņa vārds. Manuprāt, Ivara aktieŗa kalngals parādījās Eižena O’Nīla drāmā Mourning Becomes Electra, tēlojot Orina lomu. Tad vēl jāatzīmē: Ferdinands Šekspīra Love’s Labour’s Lost; Kalimako Makviavelli lugā La Madragola; Dr. Trenčs B. Šova Widower’s House u.c.

1975. gada sezonā viņš darbojās Nimroda teātrī Šekspīra lugās un arī vietēja autora Deivida Viljamsona komēdijā The Club. Pēdējā izvērtās par „kases gabalu” un piedzīvoja daudz vairāk atkārtojumu, nekā sākumā bija paredzēts.

Kritikas Sidnejas dienas presē, kā nedēļas izdevumā The Bulletin, aizvien bijušas vairāk nekā apmierinošas. Kāda viņa kollēga teātrī teica: „Ivars ? Viņš nekad nevar izpelnīties sliktu kritiku, jo vienmēr ir pirmais mēģinājumā, pirmais pirms izrādes, un teātris viņam nav tikai darbs, kā daudziem no mums − tur ir darba mīlestība!”

Ivars Kants nav aizmirsis savu latviešu valodu (nevar jau aizmirst − ja pats nevēlas!), bet latviešu sarīkojumos parādās reti, aktieŗiem Austrālija vienīgā brīvā diena nedēļā ir svētdiena. Taču vairākos teātŗu festivālos Ivars ir atradis laiku apmeklēt latviešu teātŗu parādes.

Ja man jautātu, vai atrodams Ivara Kanta „aktieŗa līdzinieks” latviešu teātŗa pasaulē, tad, man šķiet, tas ir bijušā Nacionālā un Mērbekas teātŗa aktieris Rūdolfs Mucenieks. Protams, tas ir mans subjektīvs vērtējums.

Mēs, latvieši Sidnejā, pēdējo piecu gadu laikā vēl neesam vīlušies „Old Tote” vai Nimroda teātŗa izrādēs, vērojot Ivara Kanta skatuves gaitas. Varbūt klāt vēl nāk nacionāla lepnuma sajūta.

Spodris Klauverts

 

 

 

BAŅUTA RUBESA, DACE ŠTAUVERE-APERĀNE UN UĢIS NĪGALS

Trīs trimdas radoši talanti, kas saņēmuši ievērojamas balvas un stipendijas drāmā, mūzikā un grafikā, radījuši un patlaban iestudē dziesmu spēli „Varoņdarbi”. Pirmizrāde notiks 3. latviešu jaunatnes dziesmu svētkos, sestdien, 1979. g. 1. septembrī, plkst. 2.00 p.p. uz „Place des Arts” lielās skatuves Montreālā.

„Varoņdarbu” saturā nopietnas sabiedriskas problēmas, kas latviešu mītu un teiku pasaulē nodarbina visu prātus: kas tautu glābs no ļaunā Fēliksa varas?

Ieteicam JG lasītājiem jau laikus izplānot atvaļinājumus un iegādāties biļetes uz šo uzvedumu. Par ļaunu arī nebūtu pārlasīt J. Turbada „Ķēves dēla Kurbada” fragmentus JG 19.-21. num. vai arī iegādāties CEĻINIEKA apgādā izdoto Ķēves dēlu Kurbadu, kas maksā $4.00. Pasūtinājumi adresējami Mrs. V. Bolšteinai, 2844 N. Sherman Blvd., Milwaukee, WI 53210, USA. Pati „Varoņdarbu” tekstu autore un režisore Baņuta Rubesa no Oksfordas raksta:

Savās studijās par polītisko teātri atklāju, cik maz teātris var mainīt, cik grūti atrasties starp mākslu un propagandu. Labākais, ko tāds teātris var dot, ir rādīt, ka ir alternatī­vas. Un tiem, kas „ākstiem” pārmet, ka mēs tikai negatīvi kritizējam un nesakām kā lietas mainīt, es atbildu: rādām, ka lietas mainās − brīnumu brīnums − pat latviešu sabiedrībā!

VAROŅDARBU biļetes pieprasāmas: 291 LORRAINE DRIVE, BAIE d’URFE, QUE., CANADA H9X 2R2

 

Jaunā Gaita