Jaunā Gaita nr. 123, 1979

 

LATVIETES MĪLAS STASTS ANGLISKI

Egils Kalme, Between Two Midsummer Nights. Bostonā: Branden Press, 1976, 198 lp.

 

Pavisam reti rodas rakstnieki, kas spēj rakstīt vairāk nekā tikai vienā valodā. Bet skaitliski mazai latviešu tautai daudzvalodnieku rakstnieku netrūkst. Vecmeistarei Zentai Mauriņai (latv.-vācu) aizejot, mums piepeši ir vesela rinda jaunās paaudzes rakstnieku - divvaldonieku. Piem., R.Millers (latv.-angļu), I. Bērziņa (latv.-vācu), A. Irbe (latv.-zviedru) un citi. Tagad arī Egils Kalme pievienojies šai divvalodnieku saimei.

Grāmata ir techniski glītā apdarē, vāku zīmējis autors pats, un tanī ir tikai kāds ducis nenozīmīgu iespieduma kļūdu. Labā, izvēlīgi izkoptā angļu valodā viņš tēlo latvju meitenes piedzīvojumus un pārdzīvojumus, cenšoties īstenot savu mīlas sapni. Latviešu ausij gan neparasts ir romāna šķīstsirdīgās varones vārds Igna. Tas liekas atvasināts no latīņu ignis. (uguns, liesma), simbolizējot viņas degsmi cīņā par savu laimi un savas māsas godu pret dzīves sarežģījumiem un pat pret savas pašas mātes gribu. Savādi, kādēļ autors, runājot par Daugavu, dēvē to par Dina river (116), bet nelieto latvisko Daugava river, kaut arī Daugava minēta vairākās populārās amerikāņu vārdnīcās un arī National Geographic aprakstos.

Latviete Igna attēlota kā pievilcīga, patstāvīga jauna sieviete ar šķīstu sirdi un stingru raksturu. Viņas mērķis ir nevainojams un viņa pati maiga un labdabīga. Ignai ir arī stipra griba un izturība. Viņa nesaļimst nevarībā, kad kāds viņai asi uzbrūk. Par spīti viņa lepni paceļ galvu un neizrāda savas ciešanas. Līdzīgi Grāla bruņiniekiem nešaubīdamās un neatkāpdamās, Igna tiecas uz savu mērķi. Grūtības un neizdošanos viņa pacieš bez kurnēšanas, nekļūst īgna, bet gan ar atjaunotu ticību un cerību savam mērķim neatlaidīgi pilda pašas uzņemto pienākumu. Pēc dažādiem, kriminālromānam līdzīgiem piedzīvojumiem viņai izdodas atrisināt savas māsas, pašnāvnieces, nelaimīgās mīlas noslēpumu, un beidzot piepildās arī Ignas pašas ilgu sapnis. Ignas neatslābstošā cenšanās atrisināt savas mīlas kļūmīgos sarežģījumus saskaŗas un savijas ar viņas pašas uzņemto pienākumu izdibināt viņas māsas pavedēju. Autors atjautīgi risina abas šīs temas, nepārtraukti saistot lasītāja interesi.

Latvju meitenei Ignai ir tīkams raksturs vispārcilvēcīgā nozīmē. Viņa patiks ne tikai latvietim, bet arī katram pozitīvi domājošam un jūtīgam cittautietim. Tādēļ šī grāmata ļoti piemērota dāvana mūsu draugiem amerikāņiem. Tā guvusi atzinīgas atsauksmes amerikāņu literāro kritiķu slejās. Arī mums pašiem, latviešiem, der izlasīt Kalmes romānu. Kalmes labā angļu valoda droši vien uzspodrinās viena otra tautieša izteiksmi angliski.

 

Hamilkars Lejiņš

Jaunā Gaita