Jaunā Gaita nr. 124, 1979

 

MŪSU AIZSPRIEDUMI PRET SIEVIETI

Tearing the Veil: Essays on Femininity. Susan Lipshitz, editor. London: Routledge, 1977. 120 lp., Ł2.95.

 

Lai gan atklāta diskriminācija pret sievietes dzimumu latviešu sabiedrībā anglosakšu zemēs ir tagad mazāk atzīta nekā Ulmaņa laikā Latvijā, un ASV ir pieņemti likumi, kas vēršas pret pārāk uzkrītošiem izmantošanas veidiem, tomēr sieviešu stāvoklis un materiālie nosacījumi daudzējādā svarīgā ziņā vēl paliek gan latviešu, gan iezemiešu sabiedrībā negrozīti.

Šī grāmata ir ļoti svarīga mūsu meitenēm tai ziņā, ka tā atklāj sievietes apspiestību un sabiedrisku ierobežotību, kādai tā ir arvien vēl pakļauta, atmaskojot tā sauktās 'sievišķības' pazīmes mūsu sabiedrībā kā 'tēviņu šovinistu kuiļu' kultūras darinājumus, t.i. kā sastāvdaļu mūsu patriarchālajā iekārtā. Šeit sievietes raksta par sievietēm, iztirzājot sievišķības jēdzienu, kāds tas mūsu sabiedrībā vēl atspoguļojas sekojošos sabiedriskos šablonos: 'Māte', 'Ragana', 'Mauka', 'Šķīstā sieviete', 'Amazone' un 'Atbrīvotā sieviete'. Piecas autores izmanto patstāvīgus pētījuma materiālus, pierādot savu viedokli, proti, ka pašreizējais šabloniskais uzskats par 'sievišķīgu' sievieti ir nedabisks un vājš, pasīvs un ļauns un kā tāds ir nopietni apkaŗojams mūsdienu sabiedrībā.

Tas, protams, it sevišķi var zīmēties uz latviešu trimdas sabiedrību, kur modernā sievišķība vēl arvien ir greizi uzskatīta vecmodīgajā vecās paaudzes patriarchālajā autoritārajā gaisotnē, kas arvien nav atindēta latviešu konservātīvajā trimdas presē...

 

Gregors Smelters

Jaunā Gaita