Jaunā Gaita nr. 126, 1979

 

 

17.

Lasītāju zināšanai − statistika aiz ‘jauno vadmotīvu’ uzvaras gājiena:


CBC darbinieka Juŗa Mazuša lekcija. 2x2 nometnes fotografa Jāņa Valdmaņa zīmējums.

 

− Caurmēra kanadietis katru nedēļu pavada 23 stundas pie televizora. Caurmēra amerikānis − pāri par 30.

− Ap 60% kanadiešu un amerikāņu gada laikā neizlasa nevienu grāmatu. Tikai − paretam kādu avīzi vai žurnālu. Toties, tie, kas lasa grāmatas − to dara 6 stundas nedēļā.

− No katriem $100, ko caurmēra ģimene izdod, tikai $0.77 izdoti lasīšanai.

Lasīšanai un izglītībai kopā − $1.74.

Tabakai − $1.95
Alkoholam − $4.29
Ēšanai restorānos − $4.61
Izklaidei un atpūtai − $6.55

− Tomēr ‘izklaidēšanās un atpūtas’ laiks ir niecīgs (1-2 stundas nedēļā), salīdzinot ar ‘patēriņu pie televīzijas’. Televīzija ‘aizņem’ lielāko daļu no brīvā laika.

− Caurmēra 12 g.v. bērns būs jau televīziju noskatījies 12,000. stundas − apmēram divreiz tik daudz laika, cik viņš ir pavadījis skolā.

− Caurmēra kanadietis savā mūžā − vai no sava mūža − 9 gadus pavada pie televīzijas!

Mēs lielāko daļu informācijas uztveŗam no televīzijas. Pavadītās stundas, it īpaši jaunībā, veido spēcīgu kulturālu ietekmi. Lietojiet šo ‘mierinātāju’ izvēlīgi, uzmanīgi!

Juris Mazutis

 

 


Jāņu nakts Visbijā pie Baltijas jūŗas.
 


Jaunā Gaita