Jaunā Gaita nr. 126, 197

 

REDAKTORA PIEZĪMES

 

Es nepievienojos nevienam tevis teiktam vārdam, bet aizstāvēšu līdz nāvei tavu tiesību tos pateikt.
Voltēram piedēvēts teiciens

Nesen tika izdarīta aptauja, lai noskaidrotu JG redaktoru un apgāda „Ceļinieks” vadības domas par mērauklām, kādas būtu lietojamas, izvēloties darbus publicēšanai. Vairums vienojās, ka rakstiem Jaunajā Gaitā, neatkarīgi no to izcelšanās vietas, drīkstētu būt tikai vieni izlases kritēriji, proti, darbu intellektuālā vai mākslinieciskā kvalitāte un darbos ietvertās informācijas faktu patiesīgums. Ja ir iemesls domāt, ka lasītājiem autors nav pazīstams, tad rakstam pievienojamas attiecīgas ziņas par autoru. Jaunās Gaitas mērķis ir veicināt kultūru un brīvu domu apmainu. Redakcijas sarakste, liek domāt, ka arī lasītāji šo mērķi cienī.

Vēl pieminami JG redakcijas un apgāda darbinieku š.g. 20./21. oktobrī pieņemtie lēmumi:

1. Vēlams meklēt oriģināldarbus no Latvijā dzīvojošiem autoriem publicēšanai Jaunajā Gaitā (ar attiecīgiem kommentāriem, ja tie nepieciešami);

2. vēlama vērtīgu darbu pārspiešana no Latvijas izdevumiem.

Technisku un materiālu apstākļu dēļ bijām spiesti atlikt uz nākamo numuru J. Mazuša rakstus „Par kvalitāti jaunatnes dziesmu svētkos” un „ Varoņdarbi Montreālā”, tāpat arī Interesantu Dr. Haralda Biezā darbu.

Nākamajā JG numurā cita starpā būs reportāža par 3 izciliem latviešu koŗiem Latvijā un svešumā un fragmenti no intervijas ar Andreju Siņavski, kas, izcietis 6 gadus padomju soda nometnē par publicēšanos Rietumos, tagad izdod Parīzē žurnālu krievu valodā Syntaxis. „Mēs esam pret jebkāda veida cenzūru, un tā mēs ar sievu nolēmām radīt Izdevumu, kas apskatītu visus nepopulāros tematus, tāpat kā to dara Rietumu prese,” saka A.S. „Emigrantu žurnāliem dažreiz ir tāds vientiesīgs viedoklis... Intellektuālu uzdevums nav saslēgties ierindā un aizsoļot, lai viņus arestē vai nogalina... Visa pretestības jēga ir iekustināt cilvēkus, lai viņi sāk domāt bez iepriekšējiem aizspriedumiem. Tā dzimst literatūra un sabiedrības uzskati.”

L. Zandbergs


Jaunā Gaita