< JG 12 Jaunā Gaita   JG 14 >

3. GADA GĀJUMS

13. numurs

1958. gada janvārī, februārī

Benno Tālivaldis. Divi jātnieki, zīmējums
     Piezīmes par attēla lapas autoru
 
Inārs Brēdrichs, No variācijām ap temu, dzejolis  3
Eduards Freimanis, Klusajās valodās klausos, dzejoļi 5
Aivars Ruņģis, Vai, bāliņi, tālu jāsi ... romāns (11. turpinājums)  6
Andrejs Irbe, Vecpilsētas teika  12
Zeltīte Avotiņa, ***, dzejolis  15
Andrejs Pablo Mierkalns, Bastejkalnam, dzejolis  15
Dzintars Sodums, Fantastiska romāna uzmetums 16
Zinaida Lazda, Mīlestība, Rīta staros, dzejoļi  21
Uldis Ģērmanis, Latviešu tautas piedzivojumi (5. turpinājums)  22

PĀRDOMAS un MEKLĒJUMI:

 

    Jaunas grāmatas - jauni autori: 25
        R.R., Dzintars Sodums  
        Andrejs Irbe, Divas mīlestības un okupācija
              Valdemārs Kroders, SMĪNĒTĀJI, trīs stāsti par Rīgu
 
         G.I., Vēstures Lappuses
    
        Dr. M. Valters, "Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru"
 
         Gun. I., NĀKOTNES HIPOTEZES
              Brūno Kalniņš, EVOLŪCIJA VAI REVOLŪCIJA PADOMJU SAVIENĪBĀ?
 

     Latvija - Baltija - Eiropa (Agnis Balodis)

 28

    XXXX gadi. Igaunijas un Lietuvas valsts himnas 31

     Vēl par valodu (Dzintars Sodums)

 32

     Preses brīvības izpratne (Jaunās Gaitas redakcija)

 32

     REDAKTORA PAČALA: (Vns)

 33

DZĪVE un DARBI:

 

     Sarkana viesuļuguns pret Etlingenas deklarāciju (-bc) 34

     Ārkārtas kongress (L.Z.)

 35

     PA ALJA-s pēdām (L.L. un A.R.)

 36

     Austrālijas latviešu jaunatne (Eduards Silkalns)

 40

     Skaļais klusums (G.Gr.)

 42

AR PASTNIEKA GĀDĪBU

 43

SKABARGAS:

 45

     Kāzas Bostonā anno MCMLVII (Jānis Krēsliņš)  
     Latvju dainu illustrācijas (Reinis Birzgalis)  
     Puišu un meitu attiecības (Mr. Laimonis Streips)  
     Skaties, pasaule, verieties citas tautas!  
     Kaža mums raksta: Jaunieši, mīliet savu tēvu valodu!  
     Redakcijas padomnieks  
     Sapnis (Laimonis Zandbergs)  
     Policista atriebība (2. turpinājums)  

JĀŅA SVILUMBĒRZA VĀKS

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori:
Gunars Irbe, Lalita Lāce, Aivars Ronis, Aivars Ruņģis, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības apgāda nozares izdevums

Jaunā Gaita