Jaunā Gaita nr. 131, 1980. g. 5. numurs

 

DAŽOS VĀRDOS

 

Latviešu Fonda vadītājs Andris Padegs informē, ka 1981. gadā Fonds atbalstīs latviskās izglītības un kultūras darbu ar $40.000.

*

Līvija Vītoliņa saņēmusi Helsinku universitātes medaļu par viņas 3 sējumu bibliografiju Latviešu grāmatas Helsinkos (skat. recenziju JG 127. numurā). Viņai nobeigts arī manuskripts par vecajām latviešu avīzēm.

*

Līga Ruperte apstiprināta par Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Izglītības padomes priekšsēdi. 1981. gada augustā Gaŗezerā L. Ruperte vadīs gluži jaunu pasākumu − t.s. trīsreiztrīs kursus, kas paredzēti latviskajai izglītībai visām paaudzēm.

*

Velta Rūķe-Draviņa kopš 1980. g. februāra ir Zviedrijas Humanitāro Zinātņu Akadēmijas locekle. Kā šās Akadēmijas loceklei viņai tiesības ierosināt kandidatūru Nobela prēmijai. Rīgā iznākušais žurnāls Karogs 1980. g. novembŗa numurā ievietojis rakstu „V. Rūķe Draviņa − akadēmiķe”. Tajā cita starpā teikts:

V. Rūķes-Draviņas zinātniskās intereses aptveŗ plašus valodniecības novadus, bet lielāko uzmanību starptautiskajā valodnieku saimē viņa ieguvusi ar pētījumiem par bērnu valodas attīstību. Par šo tematu viņa kļuva arī Zviedrijas sabiedrisko organizāciju prēmijas laureāte Starptautiskajā bērna gadā (1979).

*

Ontario provinces premjers Viljams Deiviss (William Dāvis) 1980. g. 28. novembrī atklāja Latviešu Centru Toronto.

(V. Plampes uzņēmumā pa labi Centra valdes priekšsēdis Valdis Liepiņš. Interviju ar viņu publicēsim vienā no nākamajiem JG numuriem.)

Jaunā Gaita