26. GADA GĀJUMS

1981.GADS

1. (132.) NUMURS

S A T U R S

1     Ilze Šķipsna, Dzejolis
2     Vija Celmiņa, Bez nosaukuma
2     Nikolajs Bulmanis jun., Par Viju Celmiņu un viņas mākslu
7     Ausma Medne, Ar spoguli un masku - Luidži Pirandello
13     Intervija par dievturību ar Tupešu Jāni
18     Jānis Ezergailis, 1919. gadā
22     SIMPOZIJS „Sociālisma nākotne":
      Jānis Ritums „Vai sociālismam ir nākotne?"
24     Tālivaldis Ķiķauka, Trimdas laikraksti
27     Benita Veisberga, Izvilkumi no Trimdas grāmatas
30     Ēris, Māte ar bērnu
31     Ritas Gāles dzejoļi
33     Karmena Kurzemniece, Tai dienā
33     Ināra Brēdricha dzejoļi
36     Nikolajs Kalniņš, Čaks satiekas ar Taunu
38     Imanta Ziedoņa dzejoļi
39     Daina Šķēle. Kad meklē un nevar atrast
40     Aina Kraujiete, Dzelminieku karognesējs - Kārlis Štrāls
40     Kārlis Štrāls, Rūpjumāte
41     Tālivaldis Ķiķauka, Kentauru laiks
44     Andrievs Ezergailis, Domājot par Lešinski V
46     ZINĀTNES Māris Bite
48     SKAŅAS UN ATSKAŅAS Imants Sakss
50     ATBALSIS:
      Nikolajs Bulmanis jun. Desmit latviešu mākslinieki Maskavā
52     GRĀMATAS:
      Rolfs Ekmanis. Patriotisms un sociālā esamība
         Karmena Kurzemniece. Izziemosim
53         Divas jaunas „Ceļinieka" grāmatas:
           Gunars Saliņš: Sarma Muižniece, Izģērbies
            Valija Ruņģe: Ruņģis, Rīdzinieks, Nollendorfs, Trīs lugas
      Gundars Pļavkalns, Logi un spoguļi
           Zenta Liepa. Mans logs
      E., Izsūtītās liecība
           Dzimtenei atrautie, Veltas vēstules
      Jānis Klīdzējs, Zemapziņas ogļracis
           Eduards Freimanis, Ticība
      Kārlis Dzelzītis, Naudas vara, tautas veidošanās un par nāciju un revolūciju
           Pāvils Gruzna un Oļģerts Liepiņš. Mamona gaitnieki. Latvijas chronikas fragments
      J.M., Labā diena
      Jānis Klīdzējs, Romāns par Kremli un Baltiju
           Nick Bojars. The Struggle in the Kremlin
62     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA Juris Mazutis
63     TEĀTRIS:
63         Evalds Dajevskis. Osvalds Uršteins savā pēdejā lomā
63         L.Z. Māja. kuŗā mēs dzīvojam
            Tālivaldis Ķiķauka, Varoņdarbi vai kas tamlīdzīgs
65     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Tālivalža Ķiķaukas vāks

Atbildigais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Astrīde Ivaska Proza
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Jānis Svilpis In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls un Juris Zommers

Korektores: Mirdza Čopa

Jaunā Gaita