Jaunā Gaita nr. 135, 1981. g. 4. numurs

 

 

Edīte Zuzena

IZĢĒRBIES, TAD TEV TAPS SILTI

Sarma Muižniece. Izģērbies. Ann Arborā, MI: Ceļinieks, 1980. 112 lp. $5.00.

 

               

Sarma ar vecmāmiņu Rutu Skujiņu un māti Lalitu Muižnieci 1961. gadā Sarma Muižniece 1981. gadā

 

Jau sākumā pasūtināju divas Sarmas Muižnieces dzejas grāmatas. Nepievīlos. Otru tūlīt uzdāvināju jaunajiem. Der arī vecāko gadu gājumam. Lai atceras. Tas dažkārt grūti.

Grāmatas virsraksts ir izaicinošais Izģērbies! ir pavēle vienskaitļa otrā personā, pavēle tev, tieši tev, lasītāj. Anglijas un Amerikas jaunieši kundzi un kungu Jūs. vietā bieži pārsteidz uzrunā ar sirsnīgo - Tu. You ir you. "Izģērbies! Nomet liekās drānas: ārišķības panckas, godkārības spožās pogas, aizdomības stāvās apkakles, liekulības kruzuļus, aizspriedumu jostas, pašapmierinātības kažokus, mietpilsonības siltos zābaciņus... "lzģērbies, un tad ķeries pie manas grāmatas lasīšanas," saka autore. "Ar atkailinātās ādas virsmu tu būsi jūtīgāks, atraisīsies gars un sajūtu skāla paplašināsies dzīves smalkumiem. Izģērbies, un es tevi apģērbšu par jaunu ar savu dzīvības pilno, būtisko dzīvi!"

Arī pati autore izģērbjas dzejoļu krājuma sākumā. Ar lielu drosmi viņa izklāsta sava pirmā lolojuma publicēšanas fiasko. Ne katrs varēs tik brīvi un spoži atzīties savās neveiksmēs.

Sarmas ģimenē dzejošana kustinājusi jau trīs paaudzes trīs dažādos laikmetos: Rūtu Skujiņu, Lalitu un Sarmu Muižnieces.

Salīdzināsim visas trīs no diezgan vienādas temas viedokļiem. Pirmā tema: divi tuvi, bet atšķirti cilvēki. Rūtas gadījumā tos izškīrusi laikmeta traģēdija. Tomēr sāpīgā šķiršanās uz mūžu attēlota ar Rūtai Skujiņai piemītošā gaišā prāta vieglumu:

DIVI ZARI (1) (1964)

Mēs reizē lūzām no koka...

Mēs lūzām kā divi zari.

Divi ziedoši pavasaŗi.
 

lekritām upē, un vilnis mūs kļāva.

Brīdi apskauties ļāva.

Tad projām rāva

katru gar savu krastu.
 

Tad laiks ilgum ilgs gāja,

kad zars par zaru vairs nezināja.

Domāja reizēm viens:

otrs ir kādā attakā rauts,

pie kalmēm un niedrām kļauts.
 

Ziedi notraukti. Kad?

Pirms desmit gadu? Aizpērngad?

Kad?

Bet lapas vēl tveŗas pie zara.

Tās pašas lapas.

No tā paša pavasaŗa.
 

Vairs nav tālu jūras ritmiskā duna.

Jau dzirdu, kā vilnis ar vilni runā:

Atpakaļ! Atpakaļ! Atpakaļ!

Apsolu tev (vai vari to solīt man arī?):

Kuŗš grīvai būs gaŗām un pāri,

kuŗš Pirmmātes - jūŗas šūpulī kļausies,

pirmais un ieaijāt ļausies,

Pametīs skūpstu putu magonēm baltām.

Pamās ar roku degošu gundegu svelmē,

Pirms ieaijās dzelmē.

Ja?

Aija - ja.

Dzejolis beidzas ar optimistisko jautājumu - aicinājumu - Ja? un mākslinieciski trauslo - Aija - ja.

Lalitai šī šķīrēja problēma ir tikai ķilda, otra cilvēka patvarība, kas draudīgi aizkārusi īpašuma un daiļuma jūtas. Atbilde gan var būt abējāda,. bet pats jautājums dod izlīguma izredzes. (2). Sarmai attiecības ir daudz šķautnainākas. Šķiršanās jau notikusi un sajaukusi dzīves iekšējo un ārējo norisi (86.lp.), kā:

mums starpā

sejas rūgtas

sejas tukšas

sēklas neiesētas

siltums nesalabots (..)

dzejoļi neuzrakstīti

dzejoļi neizlasīti

vārdi neizrunāti

domas nenoskūpstītas (..)

negatavotas vakariņas

izdegušas sveces

brokastis vienatnē (..)

balss lūzums

balss zudums

klusums

Beigās uzmesta tikai varbūtība izlīgumam:

vienīgi durvis

durvis vēl neaizslēgtas

Nākamajā dzejolī sapnis izveido misēkli gluži spurainu un beidzas ar izaicinātāju jautājumu: Kā tu mani tagad iznīcināsi? (87. lp.). Atbilde paliek lielais nezināmais.

Otra kopēja tema varētu būt daudzās Latvijas (46. lp.) Sarmai vai kā Lalitai - balta sagša starp nokvēpušajiem debesskrāpjiem. Latvija viņā un šajā pusē. Kā uz to raugās trīs paaudzes dažādos laikos? Rūtai daudz smeldzīgu atminu un ilgu, bet cerības un pozitīvais mierinājums mātei vēstulē:

Tālums, kas tagad mūs šķiŗ,

nava vairs tāls.

Klusais okeans šalc

kā tavas bērnības sils.

Viršos tas ziedēja zils,

kad brauci caur to uz Rīgu.

Es laižos ar džetu

kā ar dunošu sudraba stīgu. (..)

Un varbūt, kad es saukšu,

tu ciemos pie manis brauksi.

Nevis ar bēri caur Pabažu silu,

bet pa gaisu ar džetu zilu. (..) (3).

Mēs vēl ticējām 50.-60. gados, ka tā viss nepaliks. Lalitai sāp pārdalītā Latvija, piem., dzejoļos "Tikšanās" (4) un "Siena" (5).

Kuŗš no mums ir slims?

Mūsu starpā

kā bērnu slimnīcas

lipīgo slimību telpā

stikla siena --

Redzam cauri.

Izstiepjam rokas, lai saskartos

pirkstus saldē stikls.

 

No manas puses skatoties,

tava atviz sārtā gaismā

it kā rietošas saules

vai uguns

vai asins atspīdums

tavā un tavējo sejās iezīdies būtu

citreiz zaļganā bālumā

liekas, tu trīsi... ----

 

No tavas puses

stikla siena

kā spoguļi Minchenes Oktobŗa svētkos:

mēs - īsi un plati,

strupiem kakliem

un plakanām galvām

kā pārēdušies bez sāta

vai

tievi un kaulaini

iedobtām acīm

un drebošiem mantraušu pirkstiem...

- - - - - - - - - -

 

Pasaules ārsts

aizbraucis, laikam, zvejot...

Mēs neviens neesam slimi -

mēs gaidām, lai atbīda stiklu,

vai mēs to reiz sasitīsim.

Sai brīnum dzejiskajai reālitātei kommentāri lieki. Sarma bijusi abās pusēs. Viņā pusē tik īsu brīdi, bet vina tik patiesi izjūt to, ka diemžēl gadiem ilgi uzkrājusies nedzīvo, izolējošo putekļu kārta rada atsvešināšanos un pārpratumus (33., 44. lp.). To gan pārvar neizmērojamā sirsnība tur, kas sasilda un paliek kvēlojot, bet kurai tomēr trūkst apziņas, jēgas, ko izdzēsis laiks, kas tur apturēts starp I un II pasaules kaŗu. 33. lappusē Sarma saka: "Rīga, ...Tev ugunīgus ziedus zogu, / bet / tumsā / tu domā, ka tev sarkanus dodu - / un Tu nepieņem. / Un, kad visi dejot sāk,/ tu domā, ka tik moderno protu / un, pagnezusies pret sienu, / neredzi, / ka lecu polku! / ...agrā rīta stundā / tu ej viena pie jūŗas smiltīs gulēt / un nemaz neievēro, pie viesnīcas durvīm stāvot, / mani / - ar guļammaisu rokā." Sarma taču vēlas Tev gulēt līdzās! Sarma redz nelaimi - dzīvais iznīkst kā Kalniņa, Krūmiņa vai Kocina sakņu dārzs ar viltus attaisnojumu (36. lp.), redz nežēlīgās pārestības radīto jaunieša izmisuma soli (38. lp.), naidu un liekulību (41. lp.), laipošanu (36. lp. nobeigums). Bet Sarma ar Rūtas radniecības acīm redz arī cerību - Saules puķi (37. lp.). Paraudzīsimies, kā Sarma skata problēmas mūsu pusē, kur: "14-0 Spēles punkts!'"

Latviešu tauta stāv uz voleja laukuma,

sit apkārt valodu,

gremdē to viens otram uz galvas

 

- ceļ atkal gaisā

 

Mēs neesam profesionāļi,

nespēlējam lielos stadionos,

tikai mazos sporta laukumos,

kur

ik pa laikam kāds gaŗāmgājējs

piestāj,

pavēro drusku -

ja labā omā, uzsauc vēl kādu jestru saukli

un tad aiziet,

prātodams,

ko dot savam sunim vakariņās. (42. lp.).

Viņa dodas ar vaicājumiem pie "otras paaudzes dīpīša" (34. lp.) un te būtu jāpieskaita arī dzejolis 55. lp par vīru 18. novembŗa aktā, kas, klanīdamies tukšām vietām, nodrāzis savu gaŗo degunu, krata rokas slotas kātiem, skūpsta putekļu lupatas un ar kādu sajūsminātu sūkli aiziet uzkost vakarinas. Vidū paliek apskats par gaŗu procesu "Balāde par indīgiem dubļiem" (45. lp.), "Uz fotografijas aizmugures, ko sūtiju uz Latviju" (98. lp.) un 43. lp. ir dzejolis, kur līdzās nostatāmas Māras Zālītes rindas. (6).

Sarma:
 

Ka gribu būt tā,

kas, gar Daugavu staigājot,

skaita soļus līdz ostai

un, tiekot tur,

prāto par kādreiz braukšanu projām -

aizmirstot, ka nevar,

bet arī negribot...

 

Māra:
 

Kad salnas sesks nokož puķes gravā,

Es dzērve nebūšu, kas ceļa somu kravā,

Kad tēvu zemi ziema piemeklē.

Varbūt tas spēks un nevis vājums!

Ne gļēvums, bet gan griba cieta,

Lai visu pamestu un projām ietu!

Tik ne šai brīdī

Un nekad šo vietu.

Cik līdzīgas šīs gleznas!

Rīgas nodaļas nobeigumā ir dzejolis "Rakstu Dievam protesta vēstuli" -, kas pilns tik spilgtu, plašu simbolu, ka spiež lasītāju domāt: liec tajos iekšā, ko tik gribi! Pārējais grāmatas saturs - pati dzīve. Lasiet paši par šo dzīvi., kas tā ir jaunai meitenei ar platām acīm. Ir latviskais tuvums dabai. Ir meitenīgas iemīlēšanās kāpnes; divtuvības, savstarpējās iztaustīšanās pakāpieni un arī "atmīlēšanās" nobraucieni. Kur jaunie dzejnieki riņko ap sevi, Sarma no sevis atkāpjas, paraugās uz sevi no augsas, bieži smējējas acīm, un ar to kļūst dabīgāka, bez pozes, bez izpatikt gribēšanas sev un citiem. Tas nav viegli izdarāms. Viņas tēli brīžam krīt pār tevi kā mirgojošs ūdens kritums (16., 20., 62., 80., 86. lp.), savukārt reizēm aužas vissmalkākās niansēs (21., 26., 61., 89., 99. lp.). Un visa Sarmas dzīvošana vārdos uzvarēs tevi ar savu īstenumu, tiešumu un intensitāti. Īpaši ar pēdējo! Tā ir kūleņošanas dzeja, bet nekad tukša klaunošana.

LABĀK STAIGĀ BASĀM KĀJĀM
 

Neizbēgamas

tavas koka kurpes.

Neizbēgami

es bēgu.

Neizbēgami

tu mani samin.

Neizbēgami

tu aizbēdz.

Neizbēgami

es dziedēju brūces,

ko tu manī iemini

un neizbēgami

nevaru aizbēgt. (88. lp.)

Sīka Sarmas dzejas formas analīze apslāpētu šo apceri. Ir vienalga, vai Sarmas garšīgais dzejaspadzēriens ieliets stikla, māla, alumīnija, koka vai plastmasas traukā - tas veldzē. Piemērs, izbrīns Sarmai ir - "tu paliec ar muti valā" (34. lp.). Stilam raksturīgs milzīgais darbības vārdu birums. Valoda koši latviska. Maza piebikste: Bet jaunkundze nokaunējusies zem dvieļa palien (80. lp.); kaut visa pasaule / pelēkumā, badā, dusmās / un rūgtumā slepjas.(100. lp.). Latviskā teikumā izteicēja vieta ir aiz teikuma priekšmeta.

Patīkams grāmatas iekārtojums: sākumā - veltījums brālim un jau minētais Sarmas ievadījums; beigās - biografiskas, ietekmju un izdarību ziņas. Sarmas attēls sliežu tekas horizonta virzījumā saskaņojas ar cilvēka.attēlu perspektīvā grāmatas vāka virspusē. Krājumu idejiskā un techniskā veiksmē illustrējis Balvis Rubess.

Novēlējums Sarmai tālākajā ceļā lai izskan ar vecmāmiņas - Rūtas Skujiņas dzejoli

SAVA DZIESMA

Ey nevaru dziedāt kā tu.

Man pašai ir savas dziesmas

kā ūdens sēklī ap laivu.

Bet tas ir mans sēklis

un mana laiva.

Es tajā sēdu un dziedu

savas dziesmas.

Savu sirdi.

Tāpat kā tu -

savas.

Tikai savas. (7).

 

NORĀDES

1. JG 47:19;

2. JG 69:33;

3. Dzejas un sejas sak. T. Zeltiņš, Grām. Draugs, 151. lp.;

4. JG 75:27;

5. JG 69:34;

6. JG 13 1:65;

7. JG 36:98.

Balvis Rubess. Illustrācija S. Muižnieces grāmatai Izģērbies.

Jaunā Gaita