Jaunā Gaita nr. 136, 1981. g. 5. numurs

 


Attēlā Fridricha Milta diplomdarbs „Kafejnīcā”, ar kuŗu 1932. g. meistars beidzis prof. Ģ. Eliasa figūrālo meistardarbnīcu Latvijas Mākslas Akadēmijā.

Trīsdesmitos gados Milts Rīgā ir „Zaļās vārnas” biedrs, bet pēdējos trīsdesmit gados dzīvo un strādā „Elles ķēķī” Ņujorkā. Amerikas posmā sarīkojis vairākas personālizstādes dažādās šī kontinenta pilsētās (pēdējā plašākā 1974. g. Toronto). Piecdesmitos un sešdesmitos gados kopā ar A. Annusu, M. Krūmiņu un J. Gaili piedalījies četrinieku grupas skatēs, kas vairākkārt šķērsojušas visu kontinentu.

Mākslinieks dzimis 1906. gadā un 1981. g. 21. decembrī viņam apritēs 75 gadi.

 

Jaunā Gaita