Jaunā Gaita nr. 147, (1) 1984

 

 

Edvards Virza (27.12.1883 - 1.3.1940)

LIELUPES PLŪDI

 

No saules rieta plašā gaisa jumā,
Kas drīzi bezkrāsains un nedzīvs taps,
Vēl vienmuļīgs un sarkans uguns stabs
Deg bezgalīgā ūdens līdzenumā.

Skats šinī rāmā velgas milzīgumā
Bez ledgabaliem cita nesastaps,
Kā līķus, kuŗus izmetis kāds kaps, —
Tie peld un spoko krēslas pelēkumā.

Bet pamazām viss plašums tumsā slīkst
Un klusē, rimis pēkšņa spēka kaisā,
Tik reta vinda tālā krastā čīkst.

Liels miers un tumšums ūdens klajā baisā
Kur pāri galvām brīžiem trīc un švīkst
Kaut kādi spārni krēslainajā gaisā.

 

No dzejoļu krājuma
D
ievišķīgās rotaļas (1919)

 

 

Jaunā Gaita