Jaunā Gaita nr. 150, oktobris 1984

 

 

AUSTRĀLIJAS JAUNGAITNIEKU APVIENĪBA

Neoficiāli pastāvējusi jau vairākus gadus, Austrālijas Jaungaitnieku Apvienība (AJA) beidzot formalizēja savu eksistenci ar valdes sastādīšanu 1984. g. jūnija un ar iestāšanos Latviešu Apvienībā Austrālijā un Jaunzēlandē tūlīt pēc tam jūlijā. Apvienībā šobrīd 130 biedru, bet lielas cerības uz skaita pieaugumu nākotnē, jo daudzi biedri ir ģimenes pieauguma stadijā vai priekšstadijā. Gaidāms arī ieplūdums no malas.

Apvienības biedri ir latvieši, kas atbalsta žurnālu Jaunā Gaita kā vienu no nozīmīgākajiem latviešu brīvās sabiedriski polītiskās domas un kultūras paudējiem pasaulē. Kaut arī AJAs centrs ir Melburnā, biedri dzīvo pa visu Austrāliju, jo bez kopā sanākšanas un JG atbalstīšanas otrs svarīgais organizēšanās iemesls ir patiesi demokratiska centra radīšana mūsu sabiedrībā, kas ar savām balsīm aktīvi līdzdarbotos latviešu trimigrācijas tālākveidošanā un tautkopībā. AJA ir pārliecināta, ka vajadzība pēc šādas vai līdzīgas organizācijas ir sen jau nobriedusi arī citās latviešu mītnes zemēs Rietumpasaulē. Nākamais loģiskais solis ir Vispasaules Jaungaitnieku Apvienības izveidošana pēc tam, kad būs klātnākušas vēl vismaz pāris zemju jaungaitnieku apvienības. Visas pasaules jaungaitnieki, sabiedrosimies un vairosimies!

AJAs pirmais atklātais sarīkojums Melburnā bija 1984 g 7. jūlijā − Linarda Tauna nāves pilngadības atzīmēšana ar dzeju, dziesmām, mūziku un gaismas bildēm Melburnas latviešu namā. Šo sarīkojumu vēlāk atkārtoja Austrālijas latviešu jaunatnes kongresā, un tas izpelnījās publikas atzinību.

Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā izteikusi vēlēšanos sadarboties ar AJA sarīkojumu organizēšanā u.c.

AJAs adrese 134 Geelong Rd. Footscray, Vic 3011, Australia

Inārs Brēdrichs

 


Austrālijas Jaungaitnieku Apvienības valde savā kārtējā uzpeldējumā (lai atšķirtos no salidojumiem) Melburnā 1984. g. 28. septembrī.

Priekšā vidū sēž valdes lielnieks (vienu pakāpi augstāks kā priekšnieks) Inārs Brēdrichs. No viņa pa labi vietnieks − Anita Lappuķe, pa kreisi domnieks − Uldis Ozoliņš. Aizmugurē sēž no kreisās uz labo: gudrinieks − Rolands Lappuķe, sakarnieks − Dr. Gunārs Nāgels, naudnieks − Rasma Saulīte, rūpnieks − Ērika Ābele, burtnieks − Anda Kučere un rotnieks − Māris Purēns. Fotografējis prātnieks − Igors Dimits.

(Lūdzam ievērot, ka sieviešu kārtas valdenieces pašas kategoriski pieprasīja, lai viņu amata nosaukumus raksta tikai vīriešu kārtā!)

 

 

Jaunā Gaita