Jaunā Gaita nr. 169, oktobris 1988

 

Jānis Šēnbergs. Vestfoldas kalni (1). No cikla „Sestais Antarktikas brauciens”, 1987.
Akrils uz audekla, 71 x 91.5 cm.

 

PAR JĀNI ŠĒNBERGU

Jānis šēnbergs (Jan Senbergs) dzimis 1939. g. Rīgā. 1950. gadā ieceļojis Austrālijā. Grafiķis-gleznotājs. Studējis Eiropā un Austrālijas mākslas skolās. Mācību spēks vairākās Austrālijas mākslas skolās. Uzskata sevi par autodidaktu.

Kopš 1960. gada 21 personālizstāde, galvenokārt Melburnā un Sidnejā.

1973. gadā pārstāvējis Austrāliju San Paulo biennālē Brazīlijā. Kopš 1963. g. piedalījies daudzās grupu izstādēs.

Darbi vai it visos Austrālijas mūzejos, kā arī modernās mākslas mūzejā Ņujorkā, Hjūstonas mākslas mūzejā Teksasā, Čeis Menhetenas (Chase Manhattan) bankā Ņujorkā, arī citās publiskās kollekcijās.

1987.-88. gadā ir viens no „Džafas” („In the Antarctic language ,Jafa’ means ,Just another fucking academic’”) grupiņas, kuŗi ar Austrālijas valdības kuģi „Ledusputns” piedalās sestajā apgādes ekspedīcijā uz Antarktiku.

Brauciena laikā un iespaidā radītie darbi izstādīti „Powell Street” galerijā Melburnā 1988. g. aprīlī.

Skates 49. lappušu katalogs uzskaita 22 gleznas (2 reproducētas šajā JG nummurā), 8 litografijas, 14 zīmējumus un 10 zīmuļa uzmetumus. Kataloga ievadā Šēnbergs raksta: „Domāju par šo izstādi kā mēģinājumu izteikt pēdējo šodienas ceļotāja izjūtas saskaroties ar civilizācijas vēl neizpostīto pirmatnējās dabas vareno teritoriju.”

N.B.

 

 

Jānis Šēnbergs. Sestais Antarktikas brauciens. Akrils uz audekla, 197x306 cm. 1987. Darbs atrodas Kvīnslandes mākslas mūzejā (Queensland Art Gallery). Foto: John Brash.

Jaunā Gaita