Jaunā Gaita nr. 169, oktobris 1988

 

 

PĒTĪJUMS PAR LATVIEŠU RAKSTNIEKU LEKSIKU

Velta Rūķe-Draviņa. Rakstnieks un valoda. Stokholmā: Artilett, 1988. 57 lp.

 

Pazīstamās valodu zinātnieces rakstu krājumiņš nāk kā saukts mūsu izsludinātajā latviešu valodas gadā. Ar to autore turpina savus pētījumus par latviešu rakstnieku leksiku, par ko agrāk publicēti raksti no Aspazijas, Blaumaņa un Brigaderes darbiem. Šoreiz uzmanība pievērsta īpašvārdiem un frazeoloģismiem Kārļa Ieviņa romānā Putras Dauķis un Jaunsudrabiņa dzīmtās puses (Neretas) valodas vārdu krājumam. Arī šo rakstnieku valodas materiāls, zinīgi izskaidrots un paidagoģiski sistēmatizēts, dod ieskatu mūsu valodas attīstības maiņā, kā arī paver aizkara maliņu mūsu kultūrvēsturē.

Šīs trīs apceres var noderēt par vērtīgu avotu kā latviešu valodas skolotājam, tā katram, kam ir rūpes un patika par mūsu dzimto valodu, bet visvairāk valodniekam, kas materiālu prastu apkopot un iekļaut lingvistiskā sistēmā.

 

Valentine Lasmane

Jaunā Gaita