< JG 195 Jaunā Gaita   JG 197 >

39. GADAGĀJUMS

1994. GADA MARTS

1. (196) NUMURS

Lai sirds kā dzeguzīte
Pēc gaismas vienmēr sauc.
Mēs visi esam dzīvi,
Un tas ir ļoti daudz.

Māra Zālīte

S A T U R S

2     Fridrichs Milts, Zīmējums
3     Māra Zālīte, Eža kažociņš. Dziesmu spēle 2 cēlienos
20     L.Z., Šķemba akmens Daugavā
21     Uldis Siliņš, Velna luturi krākt neļauj katoļam. 1993. gada Latvijas ceļojuma piezīmes
35     Alant Viļa atdzejojumi no zviedru valodas:
            Helmers Grundstroms, Mūs mīles bračiš
            Helmers Grundstroms, Nomale
            Helmers Grundstroms, Neko darīt
            Korneliss Vresvijks, Vēstule no kolonijas
            Korneliss Vresvijks, Jāzeps un Marij
37     Šeimusa Hīnija dzejoļi Ilzes Raudsepas atdzejojumā:
            Kāda dabas zinātnieka nāve
            Anahoriša
            Ūdens meita
            Kaula sapņi
41     Ilze Raudsepa, Dažas stundas ar īru dzejnieku Šeimusu Hīniju.
44     Latvijas problemātika Imanta Zilberta skatījumā
45     Dagmāra Vallena, Viktors Neimanis (29.VI.1921.-29.I.1994.)
46     Nikolajs Bulmanis, Torņkalns-Menhetena. Mākslinieku Fridrichu Miltu atceroties.
50     TEĀTRIS:  J. Torgāne, Anta Klints
52     Žanis Epners, Latviešu leģions un Latvijas dzīvais spēks
54     A.E., Par tautas dzīvā spēka saglabāšanu 2. pasaules kaŗa laikā
55     GRĀMATAS:
            Valija Ruņģe, Pusceļā
          Ingrīda Vīksna. Nams kalna malā. Romāns
            Mārtiņš Lasmanis, Nams remontam
          Ingrīda Vīksna. Nams kalna malā. Romāns
            Gundars Ķeninš, Lūkojot labklājību Latvijai
          Nikolajs Balabkins un Manfreds Šneps.
          Kad Latvija būs labklājības valsts: Tautsaimnieks Kārlis Balodis
60     Imants Zilberts, A. Ruča smagā nasta
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita