< JG 197 Jaunā Gaita   JG 199 >

39. GADAGĀJUMS

1994. GADA OKTOBRIS

3. (198) NUMURS

Amanda  „Ak, Romeo! Romeo! Kamdēļ tavs vārds ir Romeo!..."

Raimonds Staprāns

S A T U R S

2     Lidija Dombrovska Larsena, Nepārtraukti ziņojumi
3     Česlavs Milošs, Lietuvā, pēc piecdesmitdiviem gadiem (tulkojis Jānis Krēsliņš, sen.)
4    Lidijas Dombrovskas dzejoļi
5     Aivars Ruņģis, Par piemiņu tiem, kam kapu vietas nezināmas
6     Valentīna Pelēča dzejoļi
8     Pēteŗa Zirnīša dzejoļi
11     Raimonds Staprāns, Pēdējā izrāde. (Paskumja, pamelna komēdija 8 ainās)
31     ATBALSIS: J.S., Zvērinātā pārdomas par mūsu dzeju
32     MŪZIKA: Mūsu jaunie talanti: vijolniece Daina Plostniece
34     Indulis Ranka, Skulptūra ainavā. Praktiķa piezīmes.
38     MEZGLI XXVII: Latvija. Vēsture. Ētika. - Intervija ar Induli Roni
45     PRESES SPOGULIS
46     Intervija ar prof. Gundaru Ķeniņu-Kingu
48     Imanta Zilberta zīmējums
49     Juris Mazutis, Nil illegitimi carborundum!
51     Imanta Zilberta zīmējums
53     GRĀMATAS:
            Jānis Liepiņš, Arvīda Skalbes svētīgais darbs
         Arvīds Skalbe. Ar svētītu vilni. Dzejoļu izlase
            Velta Rūķe-Draviņa, Mažoji Lietuva ir Tvanksta
         Vilius Pēteraitis, Mažoji Lietuva ir Tvanksta
            Gundars Pļavkalns, Ceļā uz nesaredzamo pasauli
         Klāra Zāle, Kodola alkas, dzejoļi
54     Imants Zilberts, Zīmējums
60     N.B., Par Lidiju Dombrovsku Larsenu
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Vito Sīmaņa vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita