< JG 200 Jaunā Gaita   JG 202 >

40. GADAGAJUMS

1995. GADA JŪNIJS

2. (201) NUMURS

S A T U R S

2     Haralds Norītis, Kā pavasaris 2
3     Ivara Lindberga dzejoļi
4     Voldemāra Avena dzejoļi
6     Aina Zemdega, *
7     Jānis Krēsliņš, Pelikāns 1987. gadā
9     Juris Zommers, Vēstule praktiskam vīram no Jelgavas
11     Austŗa Ruņģa dzejoļi
12     Tālivaldis Ķiķauka, Erella
18     In Memoriam. Lalitas Muižnieces, Maijas Meirānes, Valtera Nollendorfa,
Karmenas Kurzemnieces un Ivara Lindberga veltījumi mirušiem jaungaitniekiem
21     Modris Zeberiņš, Tilti
22     Ilze Raudsepa, Intervija ar Valdu Dreimani-Melngaili. Mairas Reinbergas fotostāsts
34     Rolfs Ekmanis, Viktors Neimanis - publicistikas krustā sists rakstnieks
41     Pauls Dambis, Latviešu mūzika laikā pēc otrā pasaules kara
43     Taņa Suta, Ar laika vērtības raudzi
        Romans Suta, Jēkabs Kazaks
46     Gunars Zvejnieks, Tiesībnieka un Latvijas cīnītāja Mintauta Čakstes simtgade
49     N.B., Par Haraldu Norīti
50     Lidija Dombrovska, Rīga atjaunotnes gaisotnē
        Lidija Dombrovska, Putnu salidošana Rīgā
52     Ainārs Dimants, Prezidenta klusēšanu uztver kā piekrišanu
54     PRESES SPOGULIS
55     Valters Nollendorfs, Divsimtais numurs, četrdesmitais gads un kā tālāk?
58     GRĀMATAS:
             Anita Liepiņa, Veseli graudi
         Guna Blūma Šādi tādi grabaži: raksti un rakstiņi
             Zigurds L.Zīle, Ceļš uz neatkarību
        The Baltic Path to Independence: An lnternational Reader of Selected Articles.
                Sastādījis
Adolfs Sprūdžs
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita