Jaunā Gaita nr. 210, septembris 1997

 

 

ULŽA SILIŅA PRIEKŠVĀRDS LUGAI ZEM DIENVIDU KRUSTA

 

In Dublin's fair city where girls are so pretty

I first set my eyes on sweet Molly Malone

As she wheeled her wheel barrow

Through streets broad and narrow,

Crying: „Cockles and mussels! Alive, alive oh!

Alive, alive oh! Alive, alive oh!

Crving: „Cockles and mussels! Alive, alive oh!”

 

She was a fishmonger, and sure, 'twas no wonder,

For so were her father and mother before.

And they each wheeled their barrow

Through streets broad and narrow,

Crving: „Cockles and mussels! Alive, alive oh!

Alive, alive oh! Alive, alive oh!

Crying: „Cockles and mussels! Alive, alive oh!”

 

She died of a fever, and no one could save her,

And that was the end of sweet Molly Malone.

Now her ghost wheels her barrow

Through streets broad and narrow

Crying: „Cockles and mussels! Alive, alive oh!

Alive, alive oh! Alive, alive oh!

Crying: „Cockles and mussels! Alive, alive oh!”

 

Gadus atpakaļ manās rokās nonāca Sidnejas strādnieku pulciņa kases un protokolu grāmatas, kas man atklāja jaunu un mazizpētitu vēstures posmu, un pa visam nesen grāmata angļu valodā The Wil-o'-the-wisp, kuŗā bija sīki aprakstītas latviešu terroristu kustības Liesma darbība Londonā, kā arī izsekots divu terroristu gaitām Rietum-Austrālijā. Ar Sidnejas piektgadnieku grupu, kas nodibināja Strādnieku pulciņu, viņiem nekādu sakaru nebija, bet ar Dienvid-Austrālijas latviešu jūrniekiem gan. Visi vārdā minētie latvieši ir kādreiz dzīvojuši, izņemot Puiku, lai gan viņiem piedēvētā nostāja ir mans izdomājums.

Molijas Maloun' (Molly Malone) vārds ir ņemts no kādas vecas un melodiskas īru balādes. Strādnieku pulciņa pulcēšanās vieta bija tiešām pie kāda latviešu ostas strādnieka, kas bija precējies ar īrieti. Austrālijā dzīvojušie ar terrora aktiem nenodarbojās, lai gan viņu politiskie uzskati bija un palika kreisi un jaunajai Latvijas valstij nedraudzīgi.

Darbības laiks ir 1910. gads. Vieta: Māja Argaila laukumā, Sidnejā. Šajā vietā tiešām notika Pulciņa sanāksmes. Valodā ir tīšām iepīts viens otrs archaisms un to laiku izteiciens, kā arī viens otrs tiešs tulkojums no angļu valodas.

Pēteris Sūnaklis, Jānītis ir vēsturiskas personas, bet, cik tas attiecās uz viņu biogrāfijām, esmu ļāvis savai fantāzijai brīvu vaļu. Sūnaklis, kas lugā dzīvo Argaila ielā, ir domāts Ieviņš, vēlāk Cīrulis, Molija - viņa kundze - īriete, Jānītis -bijušais Liesmas terrorists - cik zināms, nekad Sidnejā nav bijis.

Šī luga nav par 1905.g. revolūciju, bet gan par minēto cilvēku attiecībām, skicētām uz revolūcija fona. Luga iesākta rakstīt 30/1/92 un pabeigta 21/4/95. Pasaules pirmizrādi ar nosaukumu Itnekad vairs nepārnākšu sētā (pēc P.R. O'Šonesija piezīmēm) luga piedzīvoja Sidnejā, 1996. gadā. Latvijas TV scenārijs Zem Dienvidu krusta ir balstīts uz šo darbu, un tā arī luga tika pie jauna nosaukuma.

Tā tad - kāpēc šī luga tika rakstīta? Tāpēc, ka rietumos par šo tematu skatuves darbu nav, un, domājams, arī Latvijā dzīvojošiem par piektgadnieku darbiem ārzemēs būs maz kas zināms. Es negribu šo lugu klasificēt, bet ja man tas būtu par katru cenu jādara, tad es to nosauktu par etīdi, resp. vingrinājumu. Tā ir studija par cilvēku attiecībām. Nekur netiek pausti autora politiskie uzskati. 1905.g. revolūcija bija nevien sociālistiska kustība, bet reizē ari nacionāla kustība. Lai paskatāmies tikai uz toreizējo revolucionāru vārdiem - Skalbe, Akuraters u.c.

AR KAUJAS SAUCIENIEM UZ LŪPĀM

Ar kaujas saucieniem uz lūpām,
Ar karstām sirdīm kritāt jūs,
Bet jūsu nāve, svēta, brīva,
talismans mums dārga būs.

Un asinis, kas nevainīgas,
Uz balta sniega kvēloja,
Tās neizkvelos gadu gadiem,
Tās kvēlos mūsu karogā.

Miers jums, un jūsu lūpas mēmas,
Bet viņu mēmums skaļi sauks.
Un cīņai tūkstoš ļaunu pulku
No kalpinātas tautas augs.

Bet tev, tu varmāka uz troņa,
Priekš tevis mums jau zobens trīts.
Priekš taviem slepkavām un bendēm
Aust atmaksas un soda rīts.

Kas dzīvs, tas ies uz asins kauju,
Un pilis kritīs, troņi grūs.
Jums, kritušiem, lai mūžam slava!
Mēs, dzīvie, ejam atriebt jūs!

Jānis Akuraters
(1905)

 

Jaunā Gaita