Jaunā Gaita nr. 215, decembris 1998

 

Jaunietes koncertē Ogrē, 1998. gada vasarā.                            Foto: Ingrīda Gutberga

Ingrīda Gutberga

„KUR VARAM VINGRINĀTIES?”

 

No Ilgas un Mārtiņa Štauveru vadībā rīkotajiem Jaunatnes dziesmu svētkiem izauga doma rīkot Mūzikas nometnes jaunajiem latviešu mūziķiem trimdā. Trešajā Mūzikas nometnē Kanadā 1990. gadā tika runāts par iespēju rīkot nākamo nometni Latvijā, kas pēdīgi īstenojās 1994. gadā − Jaungulbenes pilī (tagad lauksaimniecības skolā) un tās košajā parkā, kur toreiz pulcējās 100 dalībnieku un ap 40 pasniedzēju. Piedalījās arī Rīgas radio koris un slavenais Hilliarda ansamblis no Anglijas. Par Otrās Mūzikas nometnes (1996) vietu Latvijā izraudzīja Ogri. Tā bija veltīta Ilgas Štauveres piemiņai. Turpat Ogrē šogad (no 8. līdz 18. jūlijam) pulcējās Trešās Starptautiskās latviešu jauno mūziķu radošās nometnes dalībnieki, par ko liela pateicība pienākas Ogres Mūzikas skolas direktoram Guntim Pļavniekam un viņa enerģijas piesātinātajiem darbiniekiem. Nometnes pamattēma − „Dažādu laikmetu mūzikas stilu mijiedarbība”. Vadības lokā bija Velga Bomika (Izglītības centrs), Inta Blūma (Raiņa muzejs) un jau minētais G. Pļavnieks. Tad vēl liels skaits mākslinieku, diriģentu, koncertmeistaru, komponistu un mācībspēku no akadēmijas u.c. mūzikas iestādēm Latvijā − no komponistiem Pēteŗa Vaska, Pēteŗa Plakida, Imanta Kalniņa, Imanta Zemzara, Selgas Mences līdz muzikologiem Juŗa Grinēviča, Arnolda Klotiņa, Valda Muktupāvela, no dziedātājām Antras Bigačas un Anitas Garančas līdz čellistam Mārim Villerušam, artistei Ilzei Kļavai, klavesīnistei Ainai Kalnciemai un ērģelniekam Tālivaldim Deksnim. Atsevišķi jāsumina mākslinieciskā vadītāja un visu līdzšinējo nometņu iedvesmotāja Dace Aperāne (ASV) un nometnes avīzes redaktors un līdzšinējo nometņu iniciators Mārtiņš Štauvers (Kanada). Šo rindiņu rakstītāja vadīja nometni. Un, protams − meistarklašu vadītāji un lektori (no vismaz sešām valstīm). Pianists Arturs Ozoliņš (Kanada) ir piedalījies visās sešās nometnēs, bet piecās − vijolniece Rasma Lielmane (Meksika). Tad vēl baritons Pauls Berkolds (ASV), soprāns un diriģente Gunta Plostniece (ASV), pianists Uga Grants, komponisti Imants Mežaraups (ASV un Latvija), Antons Rovners (ASV), Pjers Helevels (Pier Hellawell, Īrija), džesa dziedātāja Džanete Losona (Janet Lawson, ASV), klarnetists Ēriks Mandāts (ASV), dejotāja Vija Vētra u.c. Daži no nometnē aplūkotajiem tematiem − „Latviešu operas pirmsākumi un attīstība”, „20. gs. latviešu mūzika starp austrumiem un rietumiem”, „Senā mūzika laikmetīgās mūzikas kontekstā” u.c.

Atmiņā palicis brīdis, kad Jaungulbenē ieradās pieci autobusi ar dalībniekiem − viņu pirmais jautājums nebija: „Kur gulēsim? Ko ēdīsim?” − bet gan: „Kur varam vingrināties?”

 

 


Mūzikas un mākslas vēstures zinātņu doktore, pianiste un ērģelniece Ingrīda Gutberga koncertējusi Ziemeļ­amerikā un Eiropā. Dzīvo Bostonā.

 

Jaunā Gaita