Jaunā Gaita nr. 215, decembris 1998

 

 

Anita Liepiņa

DIVU KULTŪRU CILVĒKS − MARGITA GAILĪTE/ GAILĪTIS

Dzejas cienītāji varbūt būs viņas dzeju pamanījuši JG 177. un 204. numurā. Nē, dzeju krājuma viņai vēl nav, viņa maz piedalījusies latviešu sabiedrībā, dzīvojusi savu dzīvi. Dzimusi Rīgā, pēc II Pasaules kaŗa, deviņu gadu vecumā ar māti un divām māsām ieceļojusi Kanadā. Vēlāk strādājusi reklāmas laukā un gaŗākus laika posmus pavadījusi Jamaikā, ASV, Spānijā, Itālijā un 1998. g. maijā devusies uz Latviju strādāt Tulkošanas un Terminoloģijas Centrā. Viena izaudzinājusi dēlu, pa starpām rakstījusi dzeju un tagad sajūt lielu vajadzību tieši uz to koncentrēties.

Pirmie dzejoļi latviski. Bet tā kā viņas izglītība un lielākā daļa dzīves bijusi angļu valodā, tad drīz viņa raksta pārsvarā angliski. Darbi ievietoti vairākos izdevumos Canadian Woman Studies / Les Cahiers de la Femme, Changing Image (Ontario bibliotēku izdevums), Alpha Beat Soup / Cokefish un Poetry Canada Review. Jāpiezīmē, ka šie izdevumi, līdzīgi Jaunajai Gaitai, kalpo publikai ar īpašām interesēm, ne masu patēriņam. Gribēdama publicēt dzeju krājumu angļu valodā Izslāpusi Acs (Thirsting Eye) Margita Gailīte sāka meklēt atbalstu Kanadas kultūras iestādēs gan pie OAC (Ontario Arts Council), saņemot $1500 beznoteikumu dotāciju. Sekmējies arī saņemt atbalstu no Kanadas Mākslas Padomes (The Canada Council for the Arts) $10.000 apmērā, ar noteikumu, ka, pabeidzot projektu, tiks iesniegts pārskats par to, kā līdzekļi ir izlietoti.

Šeit būtu vietā pieminēt Kanadas Mākslas Padomes 1995. g. definētās piecas (5) prioritātes. 1. Dot iedzīvotājiem visās vietās Kanadā vienādas iespējas saņemt Padomes atbalstu un baudīt radušos mākslas darbus. 2. Atbalstīt Kanadas pirmtautu (ko mēs vēsturiska pārpratuma dēļ dēvējam par indiāņiem) mākslu un māksliniekus. 3. Lai patiesāk atspoguļotu Kanadas kulturālo dažādību, atbalstīt apdāvinātus māksliniekus, kas cēlušies no visām šīm kultūrām. 4. Atbalstīt jaunus mākslas veidus un savienojumus, kas šķērso pazīstamās definīcijas un robežas. 5. Attīstīt savienojumus mākslai un jaunajai technoloģijai.

Piešķīrums Margitai Gailītei būtu daudzkultūru ietvaros. Viņas dzīves pieredze un dzejas tiešums ir vienlīdz saprotams jebkurā valodā. Varam tikai gaidīt iespaidus, kas radīsies strādājot Latvijā. Vai tie būs latviski vai angliski?

 

aiz mūriem

aiz mūriem kaut kur
slēpjas mana bērnība

to sola
liepu ziedu smarža
baltie akmens tēli
zvēri eņģeļi
mēmie torņu gaiļi
un saule
turpat Rīgas kaktos
kaķi skrandainie
kas izvelk dzīvību
no salāpītā bruģa
kurš sevī iesūcis
bērna pēdas
klaigas
un sasmacis
atmiņas man liedz

ievainotās ielās
zaglīgie dzērāji gadi
zaudējuši atslēgu
kas atvērtu
pagātnes sirdi

lai tā mani mazu
maziņu atrastu
meiteni pelēku
kura nespēj
elpot
Vērmaņa dārzā    

 

Rīgā, 5.07.98

 

 

 

 

 

trauslā ligzdā

redzi, stārķis
šaubīgi trauslā ligzdā
es

kur viss slīd brūk mainās
aiz katras domas vārds
ievaino

sakrāto gadu čaula
plaisā
neapsargāta
atkal dzimusi
ligzdā

es


Rīgā, 2.08.98

 

 

Jaunā Gaita