Jaunā Gaita nr. 215, decembris 1998

 

 

 

MŪSU RAKSTNIECĪBA PARĀDĀS ŠUR TUR PASAULĒ
 

1998. gads varbūt izrādīsies visai ražīgs gads ar mūsu rakstniecības parādīšanos vairākos starptautiskos izdevumos. Gada sākumā Vācijā tika izdota antoloģija Der idiotische Mond (Idiotiskais mēness) un vēlāk Savienotajās Valstis Review of Contemporary Fiction (Mūsdienu daiļliteratūras apskats) savu pavasaŗa numuru veltīja pēdējā laika latviešu prozai, Noras Ikstenas ievadītu un rediģētu, kur pārstāvēti ir divpadsmit Latvijas, bet - visai iezīmīgi - ne citu latviešu mītnes zemju paši jaunākie darbi. Plaši pazīstamais internacionālais žurnāls World Literature Today (Pasaules literātūra šodien), kur ilgus gadus redaktors bija Ivars Ivasks, viņa laikā ir publicējis divus izdevumus par Austrumeiropu - "Ieskats Baltijas literatūrās šodien" (1973) un "Literātūra un revolūcija Austrumeiropā" (1991). Auf der Karte Eiropas ein Fleck (Plankums uz Eiropas. kartes) - tā redaktors Manfred Pēters Heins nosauca savu 1991. gadā publicēto Austrumeiropas avangarda dzejas antoloģiju, kur mūsu dzeju pārstāvēja Aleksandrs Čaks un Biruta Skujeniece, Margitas Gūtmanes tulkotu, reizēm redaktoram pašam piedaloties. World Literature Today ir nupat publicējusi savu 1998. gada pavasara numuru, kas veltīts Baltijas literātūrām. Šo numuru organizē Ivaska bijušais redaktora vietnieks, tagad galvenais redaktors, Viljams Rigans (William Riggan). Šajā numurā pārsvarā ir ilggadīgie, lai neteiktu saulrieta, darbinieki, kā radošie, tā to izmantotāji, kuŗus kādreiz apzīmē par kritiķiem. Vizma Belševica piesakās ar astoņiem dzejoļiem, Ilzes Kļaviņas Milleres (Mueller) un Māras Rozītes tulkojumā. Rolfs Ekmanis, kas ir viens no Belševicas speciālistiem jau no seniem laikiem, savukārt piedāvā pagaru rakstu par dzejnieces nedienām ar varas pārstāvjiem okupācijas laikos un viņas sniegumu mūsu literātūrā, kā arī par atzinību, ko viņa guvusi pasaulē. Zigmunds Skujiņš stāsta par Imanta Ziedoņa personību un darbiem mūsu rakstniecības grūtajos laikos, kad izteikties un darboties vajadzēja uzmanīgi. Viņš aprāda arī dzejnieka svarīgo lomu kā latviskuma saglabāšanā, tā arī zemes pasargāšanā no draudīgās piesārņošanas, izceļot dzejnieka atbildības sajūtu pret savu tautu, kas visā visumā uzskatīja Ziedoni par savu garīgo vadoni. Skujiņš piedevām publicē stāstu "Mēness bezgaisa tuksnešos," ironisku un komisku, kur attēloti nedrošie pirmie neatkarības gadi, kad mūsdienu Kandīdiem, nepraktiskiem un naiviem, kāds ir stāsta galvenais nevaronis astronoms Kurzemnieks, ir grūti godīgi izdzīvot iekārtā, kur valda veikli pārvaldnieki un mafiozie izspiedēji un birokrāti. Abus rakstus ir pārtulkojis šo rindiņu rakstītājs. Latvijas literātūras daļā piece de résistance ir Kārļa Jirgena apskats, "Nāves karnevāls: rakstniecība Latvijā kopš neatkarības". Profesors Jirgens ir jaunpienācējs žurnālam, taču ar autoritatīvu nosvērtību viņš iztirzā Māras Zālītes, Alberta Bela, Aleksandra Pelēča u.c. darbus un tos ietilpina mūsdienu teorētiķu uzskatos par literātūra un sabiedrību. Jirgena pienesums ir nozīmīgu "vārdu piebirdināts" (ja drīkst aizņemties Ilmāra Bastjāņa teicienu no viņa nesen izdotās grāmatas Pašvēsture, ko gan laikam autors būs tieši tulkojis no angliski populāri lietotā name dropping). Recenziju daļā ir iespiesta Silenieka īsrecenzija par Belševicas Bille dzīvo tālāk. Šis varbūt būs arī Belševicas gads, kad viņa tiek godināta dažādos pasaules stūŗos, ieskaitot Zviedrijas atzinumu. Un ir jau arī citi, šeit nepieminēti, latviešu literātu sasniegumi šogad un, jādomā, vēl ilgus gadus uz priekšu.

 

Juris Silenieks

Jaunā Gaita