Jaunā Gaita nr. 219, decembris 1999

 

Biruta Sūrmane

LONGĪNS APKALNS 1923-1999

 

Komponists, diriģents un mūzikas skolotājs Longīns Apkalns piedzima Rīgā, mācītāja ģimenē un uzsāka mūzikas studijas Rīgas Tautas konservatorijā. II Pasaules kaŗa bēgļu gaitās nonākot Rietumvācijā, viņš apguva kompozicijas zināšanas pie prof. Jāzepa Vītola un mācījās mūzikas teoriju un dziedāšanu Detmoldas Mūzikas akadēmijā. Vēlāk pelnīja iztiku, palīdzot iestudēt moderno operu partijas jauniem dziedātājiem, kas šim nolūkam brauca pie viņa no visas Vācijas. Bija ASV izdotā žurnāla Latvju Mūzika redakcijas kollēģijas loceklis (1968-1993). Apkalns ir publicējis daudzas izsmeļošas apceres par mūzikas jautājumiem trimdas latviešu periodikā, komponējis solo un koŗa dziesmas, kantātes, orātorijas, kamermūziku un simfonijas. Daudzi no šiem darbiem skanējuši latviešu dziesmu svētkos Eiropā un ASV. Īpašu vērību viņš pievērsa folkloras pētniecībai un rakstīja darbus koklēm, kā arī senlaicīgas tautas melodiju apdares ansambļiem un koŗiem. Viņa kantātes Līgo un Bēŗu dziesmas Štutgartes Dienvidvācijas simfoniskā orķestŗa un koŗa izpildījumā ierakstītas „Kaibalas” apgāda izdotā skaņu platē, pie kam kantātē Līgo pats komponists dzied tenora solo.

Lielu pateicību latviešu tauta Apkalnam ir parādā par viņa vācu valodā sarakstīto latviešu mūzikas vēsturi (Lettische Musik. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1977. 411 lp.) Šis darbs ar Goppera Fonda un Latviešu Fonda atbalstu un ar autora aktīvu līdzdalību pārtulkots un sagatavots publicēšanai latviešu valodā, ko autors vairs nesagaidīja. Nepabeigta palikusi arī iecerētā opera Jersika (Gunas Ikonas librets).

Pēc dzīves biedres nāves vientuļo komponistu Veļu Māte apciemojusi visai negaidīti. Viņš atrasts miris savā mājoklī Hovelhofā, Vācijā.

 

Jaunā Gaita