Jaunā Gaita nr. 221, jūnijs 2000

 

 

No kreisās: Dace Lielā, Egils Rozenbergs, Vija Celmiņa, Irja Strautmane un Inese Baranovska.

 

 

Voldemārs Avens

BALTIEŠU MĀKSLAS IZSTĀDE ŅUJORKĀ

 

No Latvijā iznākošā mākslas žurnāla Studija paziņojuma dabūjām zināt, ka kādreiz prestižajā Ņujorkas Nacionālās Mākslas kluba telpās, kas atrodas pie Gramercy parka notiks baltiešu mākslinieku izstāde. Izstādes atklāšanas vaka­rā (25. janvārī) laiks sagriezās draņķīgs un ceļi slideni. Pats nevarēju tur ar spēkratiem nokļūt. Labi, ka tur bija ieradusies rakstniece un žurnāliste no Rīgas, kas pašlaik dzīvo Ņujorkā, Nora Ikstena, un par atklāšanas norisi varējām lasīt viņas atreferējumā avīzē Laiks.

Aizgāju apskatīt izstādi vēlāk, kad tur nebija nevienas dzīvas dvēseles. Tikt izstādē iekšā bija problēma. Kad piezvanīju klubam, tas aizbildinājās, ka telpās pašlaik notiek palau­nadzis vai cita kāda izdarība. Tāda aizbildinā­šanās bija vairākas dienas pēc kārtas.

Senākos laikos klubam bijusi liela ietekme Ņu­jorkas mākslas dzīvē. Iespaidīgā, dekoratīvā mājas fasāde un daudzu slavenu mākslinieku vārdi goda biedru sarakstā, (Salvadors Dali, Roberts Raušenbergs u.c.) iedvesa cienīšanu. Kluba telpās, gadus atpakaļ, notika arī viena Ņujorkas trimdas latviešu mākslinieku grupas izstāde. Veclaicīgi greznās telpas nav ideāla vieta darbiem ar mūsdienīgu seju. To tūlīt varēja konstatēt, ieejot izstādītajā baltiešu ekspozīcijā. Baltiešu labvēļa, irāņu izcelsmes biznismeņa Hamida Ladjevardi un Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvju savāktās un atvestās gleznas un skulptūras nedeva reprezentablu iespaidu. Nepiemērotā telpa, pavājais apgais­mojums un nesakarīgais gleznu izvietojums traucēja mākslas darbu baudīšanu. Žēl, ka tādos apstākļos iznāk reprezentēties baltiešiem Amerikā, bet ko lai vaino? Noorganizēt iespaidī­gu izstādi vēl nav mūsu spēkos. Un Ņujorka ir viena no nežēlīgākajām vietām uz zemes, to zina daudzi. Visi netiek izstādīties baltajās, sterīlajās ideālgalerijās, kā mūsu mākslas vis­slavenākā pārstāve Ņujorkā, Vija Celmiņa, David McKee galerijā. Jācer, ka citos mākslas centros, kur baltieši tiks izstādīti, būs vairāk padomāts par izstādes kopiespaidu.

No latviešu māksliniekiem izstādījās šādi māk­slinieki − gleznotāji Miervaldis Polis, Ilmārs Blumbergs, Frančeska Kirke, Ieva Iltnere, Dace Lielā, Maija Tabaka, Ieva Jurjāne, Inga Brūvere, Ritums Ivanovs un tēlnieki − Laimonis Blumbergs, Pauls Jaunzems, Olga Šilova un Aris Smildzers.

Paziņojumā pie ieejas bija teikts, ka ienākumi no izstādes būs par labu bērnu slimnīcām Baltijā. Pa vienam darbam bija pārdoti Dacei Lielai un Ievai Iltnerei.

 

 

Ilmārs Blumbergs. „Kalpojot − izzūdot.”
Jaukta technika.

 

Jaunā Gaita