Jaunā Gaita Nr. 222, septembris 2000

 

 

 

VIENKARŠIBA UN TIEŠUMS

Arturs Damroze. Attēli / Images... Los Angeles: Sparky, 1999. 88 lp.

 

Attēli ir Artura Damrozes darbu krājums. Ievads un darbu nosaukumi ir latviešu un angļu valodā. Grāmatas pirmajā daļā ir 50 kolāžu reprodukciju, augstas kvalitātes un pareizās krāsās. Otrā daļā ir grafika - 20 melnbalti darbi, galvenokārt kokgriezumi. Krāsainās kolāžas radušās 36 gadu laikā (1958-1994). Grāmatā tās reproducētas chronoloģiskā kārtībā.

Melnbaltās grafikas nav datētas, bet tās ir radītas agrāk, kad Arturs Damroze mācījās grafiķa J. Šternberga studijā Fišbachā, Vācijā. (Starp melnbaltajiem darbiem ir arī Damrozes bijušā skolotāja Vilhelma Purvīša portrets). Vērojot Damrozes kolāžas, liekas, mākslinieks jau tūlīt "atrada sevi" un, netaustīdamies apkārt, nemaldīgi devās uz priekšu savā izjustajā technikā. Krāsainajās papes kolāžās Damroze lieto ļoti vienkāršas formas - apli, ovālu, trijstūri, kvadrātu un to atvasinājumus, pat tādos darbos kā Nr. 1 (Vēja zivs) vai Nr. 21 (Seši spārni). Pa retam viņš lieto organiskākas formas, piemēram, Nr. 16 (Streaker) vai Nr. 46 (Topless), kur ir pavisam stilizētas cilvēka auguma formas. Damrozes formas ir loti vienkāršas un krāsu laukumi ir plakani, bet telpiskumu, dziļumu, pat gaisīgumu savos darbos viņš panāk ar smalki izsvērtu krāsu. Kolāžu izmēri grāmatā nav uzrādīti, bet tās parasti ir ap 51 x 61 cm.

Ilmars Krasts grāmatas ievadā sauc Arturu Damrozi par vienkāršības veidolu virtuozu un uzsveŗ viņa darbu vienkāršību un reizē arī vienreizējību. Vienkāršība un tiešums valda arī Damrozes kokgriezumos, kur neliela formāta darbam ir sienas gleznojuma spēks. Reproducēto grafiku izmēri ir diezgan tuvu oriģinālu lielumam.

Pēc profesijas Arturs Damroze (dz. 1910) ir architekts. Viņš studēja architektūru Latvijas Universitātē, gan arī tīro mākslu Mākslas akadēmijā K. Miesnieka un L. Liberta vadībā. Architektūras studijas nobeidza 1948. gadā bēgļu laikā Vācijā - Karlsrūes Techniskajā augstskolā. Kopš 1950. gada Damroze dzīvo ASV - vispirms Detroitā, pēc tam Losandželosā, kur darbojās dažādos uzņēmumos (Valta Disneja starp tiem), gan arī privāti projektēja jaunceltnes Dienvidkalifornijā.

Ilmars Krasts grāmatas ievadā raksta: Damrozes darbi pauž ziemeļnieciskas izcelsmes cilvēka liriskumu un tiekšanos pretī gaismai. Šī ir grāmata, kas interesētu nopietnus mākslas cienītājus, bet tā arī būtu laba dāvana "cilvēkam, kuŗam viss jau ir." Šodien, kad ārpus Latvijas vairs maz latviešu grāmatu iznāk, ir prieks turēt rokā šādu gaumīgu un informātīvu grāmatu, kuŗai ievads rakstīts tīrā, neizvarotā latviešu valodā.

Helēna Hofmane

 

Helēna Hofmane visvairāk pazīstama kā mākslas fotografe. Dzīvo Losandželosā.

Jaunā Gaita