< JG 228 Jaunā Gaita   JG 230 >
JG229: jūnijs 2002

47. GADAGĀJUMS

2002. GADA JŪNIJS

2. (229) NUMURS

Debess,

Neliedz gaismu manos ceļos,

Kad eju veļos.

Jūŗa,

Glabā manu trūdu pīti

Nāvei par spīti.

Zeme,

Klausies vējos manu dvesmu:

Es esmu!

Zinaīda Lazda

1902-1957-2002

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Zinaīda Lazda
2     DZEJA:
            Juris Kronbergs
            Indra Gubiņa
            Aina Zemdega
            Lidija Dombrovska
8     Laura Ķiķauka, Funny Farm
9     Raimonds Staprāns, Postītājs
22     Juris Rozītis, Nenobeigtais teikums
25     Leonīds Vīgners (1906-2002), Boriss Bērziņš (1930-2002)
26     Uldis Bluķis, I Latvijas kolonizācija, II Racionālisms
32     ATMIŅAS:
            Nometinājumā 1941-1946
            Maija Meirāne, Tukku māgi un domu tilti: portrets Ērim
43     KIBERKAMBARIS
46     LASĪTĀJU VĒSTULES
49     DAŽOS VĀRDOS
52     GRĀMATAS:
            Gundars Plavkalns, Piezīmes
        Leons Briedis. Skrandu bruņas
            Auseklis Zaļinskis, Nāves maršs
        Dima Grīnups. Pārdzīvot
            Juris Silenieks, Dažādība
        Alberts Bels. Uguns atspīdumi uz olu čaumalām
            Benedikts Kalnačs, Karogs rosina
            Jānis Krēsliņš, Bēgļi Gotlandē
        Holmert, Bengt Goran. Gotland under beredskapsåren 1939-1945
            Jānis Krēsliņš, Somu jēgeru bataljons
        Lackman, Matti. Jääkäreiden tuntematon mistoria
            Biruta Sūrmane, Viss par jumi
        Liene Neulande. Jumis senlatviešu reliģijā
55     MĀKSLA:
            Anna Iltnere, Manipulātors
            Aivis Šmulders, Piramida
            R.E., Par Aivi Šmulderu
            Anita Liepiņa, Laura Ķiķauka
        Astrīda Prestone, Citronkoks

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

 

Haralda Norīša vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita