Jaunā Gaita nr. 236, marts 2004

 

 

SIEVIETES UN BALTIJAS VALSTIS

Journal of Baltic Studies (JBS). Fall 2003. Vol. XXXIV, no. 3. The Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) aabs@starpower.net

 

Šajā sieviešu kustībai Baltijas valstīs veltītajā speciālizdevumā redaktore, ietilpīgā ievadraksta autore, igauņu zinātniece Tiina Kirss (University of Toronto) iekļāvusi pētījumus, kas nāk no Rietumos vai arī Baltijas valstīs izglītību ieguvušiem zinātniekiem (četrām sievietēm un diviem vīriešiem), kuŗi sasaista sieviešu dzīvi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ar plašākiem politiskiem, ekonomiskiem u.c. jautājumiem no sendienām līdz pat nesenajiem lielo pārmaiņu laikiem.

Tiesa, Padomju Savienībā un arī tā sauktajās satelītvalstīs sievietēm vismaz virspusēji pavērās lielākas profesionālas iespējas, bet faktiski daudz nekas nemainījās - ne viņu niecīgā sabiedriskā loma, nedz arī samazinājās vai arī tika atvieglots grūtais mājsaimnieces darbs. Dubulta standarta vietā izveidojās dubulta nasta. Ja mūsdienās vairums vīriešu vairs neapstrīd sieviešu tiesības izglītības un aroda izvēlē, pozitīvie pārkārtojumi vīriešu un sieviešu attiecībās joprojām daudzu uzskatā nav nekas vairāk kā "sieviešu jautājuma pārspīlēšana". Izteiktajiem viedokļiem var pietuvoties ar nulles summas formulu: ja viens iegūst, otrs zaudē. Ieguvums sievietēm - zaudējums vīriešiem. Maz tiek runāts par kopīgi iegūtiem labumiem.

Latvijā feministes bieži vien tiek dēvētas par seksuāli neapmierinātām gaisa jaucējām, par nacionālo vērtību bojātājām. Uz neizprastu situāciju norāda arī feministēm veltītās anekdotes, dažādas visai nievājošas izteikas, arī mūsdienām pārsteidzoša nostāja citos līmeņos. Piemēram, Pārsla Eglīte vēsta par latviešu luterāņu archibīskapa neticami negatīvo attieksmi pret feministēm un viņu darbību 90. gadu vidū (http://www.skk.uit.no/WW99/papers/EgliteParsla.pdf). Citur tīmeklī Patriarchātā pazemotā feminista manifestā, kas parakstīts ar segvārdu "Mūks", feministes apsūdzētas par nesaskaņu radīšanu kopdzīvē - viņas, lūk, uzskatot, ka vīriešu galvenais uzdevums ir būt par vibratoriem un banku automātiem. Rezultāts: pasaules viszemākā dzimstība Latvijā (http://www.delfi.ly/news/soapbox/soapbox/article.php?id=6489055).

Aplūkojamajā JBS laidienā Edgars Kaskla (California State U., Long Beach) demonstrē, ka Baltijas valstu valodās nav īstas atšķirības starp vārdiem dzimums, dzimte un dzimumdzīve. Šos jēdzienus jaucot pat izglītoti ļaudis. Sarežģīts attiecību komplekss tiek pazemināts uz vienkāršām īpašuma zīmēm. Pragmātiska pievēršanās ekonomiskai izdzīvošanai nereti noved pie ņirgāšanās par mākoņu stumšanu. Runas par sieviešu kārtu jeb dzimumu bieži uztver kā tukšu salmu kulšanu. Sievietes loma un vērtība sabiedrībā netiekot pietiekoši novērtēta. Kasklas uztverē šodien Baltijā sievietes izskats nav viss, bet gandrīz viss. Vienlaikus autors atzīst, ka pēdējos gados, Eiropas Savienības ietekmētas, dažādas iestādes ir centušās ieņemt negatīvu stāju pret sieviešu diskrimināciju. Semināri un citas programmas sekmīgi veicinājušas sieviešu iesaistīšanos saimnieciskā dzīvē. Latvijas Valsts prezidente, kā arī citas ievērojamas politiķes un uzņēmumu vadītājas liecina par durvju plašāku pavēršanu sieviešu līdzdalībai Latvijas sabiedriski politiskajā darbā.

Jolantas Reingardienes (Vytautas Magnus U., Kauņā) uzskatā patriarchālā iekārta lielā mērā iemantota no padomju laikiem, kaut arī varas pārstāvji toreiz nebeidza dižoties ar "sieviešu atbrīvošanu". Īstenībā sievietes tika izmantotas visdažādākajos darbos. Tagad Latvijas nacionālā valsts cenšas piedēvēt sievietēm ētikas jeb tikumisko normu glabātāju funkcijas. Jāpiemetina, ka neviena patriarchāla sistēma nav spējusi pietiekami nosargāt sievietes pret varmācību.

Arī Sandra Meškova (Latvijas U.) pievēršas pārmaiņu laiku patriarchālajām vērtībām, kuŗas varot tikt izmantotas, lai nacionālās vienotības vārdā vienkāršotu sieviešu daudzpusību. Meškova ņem piemērus no latviešu literatūras. Anna Brigadere ir politiski konservatīva, kamēr Aspazija noskaņota radikāli. Tātad zināmas ideoloģiskas pretrunas. Brigadere raksta par sievietēm, kas patriarchālas ģimenes labā ziedo sevi, savu neatkarību. Līdzīgi Princesei Gundegai sieviete zaudē savu neatkarību un lepnumu, lai kļūtu "īsti noderīga". Ironiskā veidā Brigadere pati nekad nenodibināja ģimenes kopdzīvi un kļuva ekonomiski neatkarīga rakstniece. Toties protofeministe Aspazija, Zaudēto tiesību autore, vispirms izauklēja tūļīgāko Raini, kurš sākotnēji uzskatīja viņu par latviešu dižāko rakstnieci, taču palēnām Aspazijas māksla izkūst Raiņa radošajā pasaulē un zaudē neatkarību. Īstenojusi vai visu sieviešu fantaziju kļūt par slavena rakstnieka mūzu (Spīdola un Laimdota!), mūža beigās vina tomēr jutās nepiepildījusi savu misiju. Gan Brigaderes, gan Aspazijas gadījumā sievišķības kodi tika iztulkoti kā kalpojoši iepretim vīrišķības kodiem.

Juri Kivimae (U. of Toronto), analizējot tiešu darbību 16. gs. beigās, pievēršas parasti vēsturē apklusinātām, apspiestām sieviešu balsīm. Tradicionāli vīri ir tie varenie un nostājas pret jebkādām maiņām, ja tās saistītas ar jauniem jēdzieniem attiecībā uz sieviešu dzimti, par ko liecību dod, piemēram, "raganu prāvas" un ar tām saistītā sieviešu degradācija.

Mūsdienu Latvijā par nevienlīdzību vīriešu un sieviešu attiecībās liecina arī vīriešu relatīvi īsais mūžs, atkoholisms un citas neveselīgas iezīmes. Neviens no JBS rakstiem gan īpaši neapskata vīrišķību. Par to ieteicams iepazīt secinājumus Irinas Novikovas vadītajos semināros, kuŗus 2001. gadā finansiāli atbalstīja Sorosa Fonds (HESP-Soros).

Vardarbība pret sievietēm apcerēta trīs rakstos, no kuŗiem izceļas Kaosaras ( Leena Kurvet-Kaosaara, Tartu U.) pētījums par Laretejas (Kabi Laretei) un Agates Nesaules autobiogrāfiskajiern darbiem. Rutas Aidis (Amsterdam U.) pētījums veltīts nesenajai sieviešu pieredzei mazo un vidēji lielo uzņēmumu vadībā un līdz ar to visai nozīmīgā pārejā uz tirgus ekonomiku.

 

Aija Veldre Beldavs

 

Recenzijas autore (beldavs@indiana.edu) ir folkloras un etnomūzikoloģijas zinātņu doktore Indianas Universitātē. Viņas disertācija I Sing Out Nine, You're Working on One: Historical Latvian Ritual lnsult Song Warring "Apdziedāšanās." (2001) pieejama tīmeklī... http://zagarins.net/sveiks/2002/AABS/AVB_doctoral_thesis/index.html .

Jaunā Gaita