Jaunā Gaita nr. 237, jūnijs 2004

 

 

JBPF BALVA MĀRAI GULĒNAI

 

Jāņa Bieriņa Piemiņas fonda (JBPF) balvas (US $ 2 000) saņēmēja šogad ir e-ziņu publikācijas <www.torontozinas.com> dibinātāja (2000) un veidotāja, kā arī latviešu TV programmas Sveiks (Kanadā) pieteicēja un intervētāja Māra Gulēna. Divvalodu (latviešu un angļu) Toronto Ziņās atrodams detalizēts Toronto un apkārtnes notikumu kalendārs, īsziņas par latviešiem visā pasaulē, arī dažādas interneta adreses, kuŗās lasītāji varētu būt ieinteresēti. Uz pieprasījuma TZ var tikt piesūtītas divreiz mēnesī uz personīgo e-pasta adresi. Katru numuru sagatavot Mārai Gulēnai vajadzīgas vismaz trīs dienas. Paietu daudz ilgāk, ja galvenā redaktore nebūtu nodrošinājusies ar septiņiem palīgiem (Ilze Vinklere, Raits Freimanis, Kārlis Huska, Kristaps Mors, Gunta Pavlova, Antra Reimane un Ēriks Taube). TZ, kas, sākot ar šā gada martu, iznāk jaunā formātā, finansiālā bāze sastāv no sludinājumiem, ziedojumiem un organizāciju atbalsta. Kanadas OMNI TV latviešu programmā Sveiks katru sestdienu pulksten 11.30 iespējams vērot un klausīties vairākas intervijas, īsu muzikālu priekšnesumu vai reportāžu no Kanadā mītošo latviešu dzīves. Bieži vien ekrānā redzams Toronto Latviešu centra šefpavārs Ingo Kārkliņš, kuŗš veiksmīgi gatavo dažnedažādus gardumus. Līdz šim pārraidītas turpat 40 pusstundu gaŗas programmas. Bez Māras Gulēnas, kuŗas uzdevums ir būt par pieteicēju un intervētāju, veidotāju kodolgrupā ietilpst Auseklis Zaķis, Sandra Upeslāce, Ilze Lāčgalve, Kims Liģers, Jānis Valdmanis, Ērika Pētersone, Krista Upeslāce un Jana Salcēviča.

Māras interese „latviešu lietās” sākās jau agrā bērnībā − viņas tēva Voldemāra organizētajā Nākotne 70 laikā, kad sešu gadu vecumā viņa piedalās mūsu tautas deju lieluzvedumā. Vecākā no piecām „Gulēnu meitenēm”, sekojošos gados viņa aktīvi darbojas jaunatnes svētkos, organizē rakstnieku cēlienus, skolo bērnus Valodiņā, rediģē Toronto Latviešu dziesmu svētku Vadoni (2000). Bakalaura grādu viņa saņem Toronto Universitātē, maģistru baltu valodās − Stokholmas Universitātē. Viņas interešu lokā vienmēr ir bijusi žurnālistika. Četrus gadus viņa rediģē žurnālu Canada Computes, un viņas raksti iespiesti Toronto Universitātes publikācijā Varsity, Medical Post, dzīvojot trīs gadus Ēģiptē − Cairo Today un Middle East Times, arī daži raksti un dzejoļi Jaunajā Gaitā un Atmodas pašā sākumā Klāva Elsberga u.c. veidotajā mēnešrakstā Avots. Kopš pērngada marta laikraksts Diena katru trešo nedēļu publicē Māras sleju. 1992. gadā viņa apprec Ēriku Taubi, un tagad abi audzina trīs meitas − Mariku, Līvu un Dāriju.

Jānis Bieriņš bija ilggadējs JG atbildīgā redaktora vietnieks. Kopš 1997. gada Bieriņa vārdā nosauktajā fondā ietilpst arī ziedojumi mūžībā aizsauktā JG redaktora Laimoņa Zandberga piemiņai. Pēdējie trīs balvas saņēmēji: profesors Valters Nollendorfs, dzejnieks un pedagogs Pēteris Cedriņš un LATV dibinātāji Jānis Valdmanis un Niks Ozoliņš. Nākošais piešķīrums (arī $ 2 000) paredzēts 2005. gada janvārī. Kandidātu vārdi un motivācija sūtāmi uz sekojošo adresi: 23 Markland Drive, Toronto, ON M9C 1M8, Canada.

 

JBPF vārdā Juris Zommers

 

Jaunā Gaita