Jaunā Gaita nr. 240, marts 2005

 

 

Dace Aperāne

KONCERTS PAR GODU EIROPAS SAVIENĪBAS PAPLAŠINĀŠANAI

 

Koncerts, kas atzīmēja Eiropas Savienības paplašināšanos, notika 2004.3.V vakarā ANO Ģenerālās asamblejas lielajā sēžu zālē, Ņujorkā. Gints Jēgermanis, Latvijas pastāvīgais pārstāvis Ņujorkā, bija svinīgā koncerta idejas autors un vadīja īpašu neformālu rīcības komiteju, kuŗā darbojās pārstāvji no ES valstīm. Šāds ES koordinācijas formāts bija reizē vienreizējs un neparasts. Jēgermanis un Latvijas pārstāvniecība ANO veica visus koncerta sarīkošanas priekšdarbus. Koncertu, uz ko bija ieradušies apmēram 1 700 viesu, financiāli atbalstīja 25 ES valstu pārstāvniecības ANO, ES Komisijas un ES Padomes sekretariāta pārstāvniecības ANO. Visi viesi saņēma tvartu ar koncerta ierakstu un ES informatīvo brošūru.

Pirms koncerta ANO ģenerālsekretāra Kofi Anana (Annan) uzrunu nolasīja viņa vietnieks Šaši Taror (Shashi Tharoor). Ģenerālsekretāra dzīvesbiedre Nane Anana bija apmeklētāju vidū. Uzruna raksturoja ES paplašināšanos kā patiesi apbrīnojamu sasniegumu un kā vēl līdz šim nepiedzīvotu iespēju Eiropas kontinenta mierīgai apvienošanai. Koncerta goda viesis un galvenais runātājs, Īrijas ārlietu ministrs Braians Kovens (Brian Cowen), uzsvēra, ka ES paplašināšanās ir nozīmīgs notikums īpaši tām astoņām jaunajām dalībvalstīm kuŗas, kopš 1945. gada bija atšķirtas no pārējās Eiropas, bet tagad atkal kļuvušas Eiropas saimes sastāvdaļas. Pēdējais runātājs bija kamerorķestŗa Solistes Europeens, Luxembourg prezidents Prims (Eugene Prim), kuŗš orķestra mūziķu vārdā izteica lielu gandarījumu par 25 ES valstu uzaicinājumu uzstāties svinīgajā koncertā.

Sekoja Solistes Europiens koncerts (SEL) diriģenta Handlera (Jack Martin Handler) vadībā. Ar izjūtu un virtuozitāti tika atskaņoti četri skaņdarbi: Telemana (G.F. Telemann) uvertīra Nācijas − senas un jaunas, Britena (Benjamin Britten) Simple Symphony I Vienkāršā simfonija, Čaikovska Serenāde un noslēgumā Bēthovena (Ludwig van Beethoven) Ode to Joy / Himna priekam, kas reizē ir arī Eiropas Savienības himna. Brīdis, kad kamerorķestris atskaņoja himnu, bija ļoti aizkustinošs. Tā bija koncerta kulminācija.

Kamerorķestrī SEL spēlē 24 izcili mūziķi no 13 Valstīm. Latvijas pārstāve tur ir jaunā čelliste Hana Tumjanceva. Kamerorķestris dibināts 1989. gadā un savās koncerta programmās atskaņojis vairākus mūsdienu komponistus, piemēram, Pēteŗa Vaska un Sofijas Gubaiduļinas opusus. Ar saviem koncertiem un ierakstiem, kuŗos bieži piedalās ievērojamākie Eiropas solisti, piemēram Gidons Kremers, SEL cer bagātināt kulturālo vidi jaunajā Eiropā un veicināt tās vienotības ideju.

Pēc koncerta sekoja pieņemšana, kuŗā piedalījās Gints Jēgermanis ar dzīvesbiedri Sanitu Upleju, ES un ANO diplomāti, aicinātie viesi un kamerorķestŗa mūziķi. Svinīgais vakars bija ievērojams notikums, kas vērsa plašu uzmanību ES paplašināšanai un daudzām cerībām, kas ar to saistās. Ar šī koncerta sarīkošanu Jēgermanis un Latvijas pārstāvniecība ANO veica lielu un nozīmīgu darbu, kas spodrina Latvijas un visas Eiropas Savienības tēlu.

 

 

Komponistes Daces Aperānes raksti par latviešu mūziku un tās personībām publicēti JG, avīzē Laiks, Montreālas Latviešu biedrības apkārtrakstā Ziņotājs. Dace ir Starptautisko latviešu jauno mūziķu nometņu mākslinieciskā vadītāja, arī vada PBLA un Latviešu kultūras biedrības TILTS mūzikas nozares.

 

 

Jaunā Gaita