Jaunā Gaita nr. 240, marts 2005

 

Krista Vārsberga. Bez nosaukuma Nr. 1 (Untitled 1). 2003.
Eļļa. 122 x 153 cm

 

Pēc Minsteres Latviešu ģimnāzijas apmeklēšanas − lekciju klausīšanās llinoisas Technoloģijas institūta (Illinois Institute of Techņology) Dizaina fakultātē, tad iestāšanās Čikāgas Mākslas institūtā (Art Institute of Chicago), ko beidz ar BFA (Bachelor of Fine Arts) grādu (1987), kam seko papildināšanās Jeilas Universitātē (Yale U. Graduate School of Art). Viņas zīmējumu un gleznu pamatā ir gan ikdienā ar redzi uztvertā apkārtne, gan arī atmiņu dzirkstis, kas dažkārt iesniedzas pašas agrā bērnībā. Gala rezultāts bieži vien stipri atšķiŗoties no sākotnējās ieceres. Tā arī izskaidrojama gleznu biezā virsma, kas rodas no nemitīgām izmaiņām līdz pat brīdim, kad attēlotais pašai liekas „pareizs”, stāsta Krista Vārsberga un tūdaļ piebilst, ka radīšanas process viņai vienlaikus ir cenšanās kaut ko iemācīties − iegūt kādu saprašanu par novēroto un arī pašai par sevi. Zīmīga ir viņas pasvītrotā totālā vienprātība ar komponista Pētera Vaska teikto, proti, pāri ikdienas kņadai mēģināt saskaņot sevi ar citu − plašāku dimensiju. Kristas darbi līdz šim bijuši izstādīti vairākos ASV štatos (Illinois, Connecticut, Michigan, Minnesota), Kanadā (Toronto) un arī Latvijas Valsts muzejā, Rīgā.

(R.E.)

Jaunā Gaita