Jaunā Gaita nr. 240, marts 2005

 

 

 

ŠOREIZ KOPSAUCĒJS IR POLITIKA

Journal of Baltic Studies (JBS), Winter 2004. Vol. XXXV/4. The Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), aabs@starpower.net

Galvenie raksti tieši vai netieši saskaras ar politiskiem procesiem un problēmām Baltijas valstīs.

Pirmais ir plašs ieskats korupcijas jautājumos, ko šo rindiņu rakstītājs ir veicis kopā ar kolēģiem Pacifika Luterāņu (Pacific Lutheran) universitātē, Bārnavu (J.Thad Barnowe), Finiju (Bruce W. Finnie) un Gibsoni (Linda K. Gibson). Mūsu kopīgais nolūks - sniegt zinātniski objektīvu un līdzsvarotu pētījumu par korupcijas sākumiem, attīstību un jaunākām tendencēm. Korupcija, kā zināms, Baltijas valstīs, īpaši Latvijā, ir lielā mērā veidojusies austrumu kundzības iespaidā. Salīdzinājumā, piemēram, ar visā pasaulē leģendārajām Ziemeļvalstīm, ētiskā uzvedība Baltijas valstīs vēl ir ļoti daudz jāuzlabo. Kā to sasniegt iespējami ātri, domas dalās. Taču uzvedība dažās nozarēs un sabiedrības slāņos liecina, ka tas ir reāli iespējams.

Austrumkarolīnas Universitātes (East Carolina U.) profesori Arunas Juska un Džonstons (Peter Johnston) apcer īpatnējo politisko procesu un noziedzības simbiozi Lietuvā, īpaši tagad atstādinātā prezidenta Rolandas Paksas valdības laikā. Šī atbrīvošana no amata pasvītro situācijas nopietnību un nepieciešamību saglābt Lietuvas labo slavu tālu aiz tās robežām.

Ainius Lasas, doktorands Vašingtona Universitātē Sietlas pilsētā, pievēršas starptautiskas iesaistes rezultātiem Baltijas valstīs. Autoram nav šaubu, ka ārzemju atbalsts reformām ir bijis nozīmīgs lielo pārmaiņu laikā. Sadarbība ir tomēr kavējusies visvairāk valodu nezināšanas un novecojušu uzskatu dēļ. Eksistējošā korupcija vismaz pa daļai saistoties ar centrālās varas koncentrāciju valsts vadībā. Jāpiebilst, ka arī viens no svarīgākajiem ES ieteikumiem ir vairāk iesaistīt vietējās pašvaldības reformu projektos un procesos.

Hills Kūlū no Rostokas (Rostock) Demogrāfisko pētījumu institūta un Tartu Universitātes Tīts (Tiit) Tammarū savā koprakstā - tas jāuzteic kā priekšzīmīgi rūpīgas pētniecības paraugs - pievēršas uzskatu dažādībai par integrāciju kā faktoru sveštautiešu valodu prasmei Igaunijā. levērojamu lomu šajos procesos viņi piešķir dzimšanas vietai un pirmai sabiedriskai pieredzei.

Mariuss Lazdinis no Lietuvas Tieslietu augstskolas (Law U. of Lithuania) kopā ar četriem kolēģiem vēsta par mežsaimniecības politikas izveidi neseno pārmaiņu laikā. Pielāgojot mežsaimniecības mērķus un uzdevumus tirgus ekonomikas apstākļiem, Baltijas valstis izvēlas katra iet atšķirīgu ceļu. Latvijā mežsaimniecības politika, liekas, ir reālāka un liberālāka nekā Lietuvā vai Igaunijā.

Recenziju nodaļā Veiss-Vendts (Anton Weiss-Wendt, Brandeis U.) apskata Alvydas Nikžentaiša et al. grāmatu The Vanished World of Lithuanian Jews (Amsterdam/New York: Rodopi, 2004) - 15 rakstu kopojumu, kur īpaši izceļas Šauja Sužiedeja oriģinālie uzskati. No citiem vissaistošākie liekas vērojumi par lietuviešu pašu mainīgo nozīmi un lomu savās attiecībās ar kaimiņiem un iekšzemju minoritātēm. Karstens Brugemans (Bruggemann) no Narvas recenzē Sv. Pēterburgas U. publicēto Irinas Novikovas pamatīgo pētījumu krievu valodā par Somijas, Krievijas un Vācijas attiecībām I Pasaules kara laikā un tūlīt pēc tam.

Visgarākais ir Leipcigas U. mācībspēka Franka Nesemanna apskats par Somijas Obo Akademijas (Abo Akademi) profesora Makša Engmaņa grāmatu zviedru valodā Lejonet och dubbelornen. Finlands imperiella decennier 1830-1890, kas aptver Somijas vēsturi t.s. impērijas laikā, kad somi un zviedri spēlējuši nozīmīgu lomu.

Gundars Ķeniņš Kings

 

Gundars Ķeniņš Kings, līdzautors aplūkotajā JBS numurā ievietotajam rakstam "Corruption and Economic Development on the Baltic Littoral: Focus on Latvia", ir ekonomikas profesors un dekāns emeritus.

 

Jaunā Gaita