< JG 248 Jaunā Gaita   JG 250 >

53. GADAGĀJUMS

2007. GADA JŪNIJS

2. (249). NUMURS

Žēl, ka latviešu prozaiķu vairums mitinās nevis kosmiskās apziņas sapnī, bet apnicīgi šaurajā koka mucā un ēd sēnes.

Rimands Ceplis
Apcerē par Jurgas Ivanauskaites romānu Sapņiem līdzi
laikrakstā Diena (2007.12.I)

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1    AFORISMS - Rimands Ceplis
2    DZEJA: Valters Nollendorfs
8    Marta Landmane. Neskumsti, meitenīt!
14    Juris Rozītis. Kā labāk lasīt citu cilvēku vēstules? Anna Dagda
20    R.E. Laima Līvena (1943-2006)
21    Juris Šlesers. Sava ceļa gājējs
       Jānis Krēsliņš. Raksti, 2. sējums / Vēstures vārtos
26    Bārbala Stroda. Katram savu labirintu
       Armstronga, Atvuda, Peļevins, Bankovskis
29    Silvija Šteinere-Jēgena. Starp raganām runājot
30    Sibila Savidža. Kalifornijas vidienē
31    Gundars Pļavkalns. Rakstnieki modernisma drupās III
34    I. Kalve, G. Ķeniņš, A. Pētersons. Uzņēmēju sociālā atbildība Latvijā
     MĀKSLA:
38        Voldemārs Avens. Mākslas kopēja Lidija Dombrovska Larsena
39        Sibila Savidža (Savage). Elza (1988)
39       Laris Strunke. Altāŗa glezna
42        Voldemārs Avens. Silvija Šteinere
42        Helēna Hofmane. Sibila Savidža
42    MŪZIKA: Helēna Gintere. Jānis Petraškevičs
46    INTERVIJA: JBPF laureāte Sarma Muižniece Liepiņa atbild Jurim Zommeram
49    VĒSTURE: Franks Gordons. Bendes un spītnieki
      Okupācijas muzeja Gadagrāmata 2005. g.: Atbrīvotāji kā iekarotāji
51    KIBERKAMBARIS: Robežlīgums ar Krieviju
53    DAŽOS VĀRDOS - (ib), (bs), (re)
61    LASĪTĀJU VĒSTULES
62    GRĀMATAS:
         Rasma Birzgale. Mūžam dzīvā Valda
            Kad dzīvošu otru reizi: Rakstu krājums Valdas Dreimanes piemiņai. Sastādītāja Maija Meirāne
         Jānis Elsbergs. Par mūsu bagātību
            Jurijs Zavhorodnijs. No Latvijas krasta. Maza Latvijas dzejas antoloģija
         Rimands Ceplis. Kurbads ir labs
            Jānis Turbads. Ķēves dēls Kurbads
         Astra Roze. Līdzīgi vāki, bet nekas cits
            Pauls Bankovskis. Skola un Ofšors
         Rolfs Ekmanis. Diženi folkloras materiāli
            LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls
     IN THIS ISSUE - Ilze Valdmane

vērpetīte

Laimoņa Mieriņa vāks

Juŗa Zommera, Rolfa Ekmaņa iekārtojums

Daļēji JG249 iznāk ar KKF, PBLA, LNAK balstu

 

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita