< JG 250 Jaunā Gaita   JG 252 >

53. GADAGĀJUMS

2007. GADA DECEMBRIS

4. (251). NUMURS

Eiropa no Igaunijas negaida franču vai beļģu domāšanu, bet gan mūsu pašu, senseno igauņu pieeju, jo Eiropas spēks slēpjas dažādu pieeju savstarpējā sadarbībā. Eiropai nav vajadzīga Igaunijā ražota kokakola.

Lennarts Meri (1929-2006) – Igaunijas valstsvīrs, valsts prezidents (1992-2001), rakstnieks un žurnālists.

Citēts Karogā (2007.VIII).

    Maketa fails

S A T U R S

 

1.

PRĀTULA-Lennarts Meri

2.

ATDZEJA - Zagajevskis, Herberts, Barančaks, Kamingss (I. Balode)

8.

Benita Veisberga. Pieraksti

13.

Gundars Pļavkalns. Rakstnieki modernisma drupās IV

16.

Rolfs Ekmanis. Maija Meirāne

18.

Uldis Bērziņš. Suns, ved sevi saitē!

 

VĒSTURE:

20.

    Franks Gordons. Ienaida negaisi

23.

    Juris Šlesers. Grūts darbs - smags laiks, viegli ņemts
Aivars Pētersons. Krustugunīs / Latviešu kaŗotmāka 1940-1945 / 60 gadus no tautas slēptais. Rīgā: autora izdevums, 2007. 600 lpp.

27.

Kris Luiss (Lewis). Mirgojošā Venēra
Eļla uz audekla. 60x62 cm

28.

Edgars Jēriņš. Džei un Leslija Astorijā
2005. Ogle uz papīra. 160x254 cm.

29.

    Rolfs Ekmanis. Radiokuģis II

36.

FILMA: Maruta Vītola. Juris Podnieks

39.

MĀKSLA:

 

    Voldemārs Avens. Ēriks Rudāns

 

    R.E. Par Krisu Luisu

 

    Edgars Jēriņš. Pašportrets ar Tomu

 

    Eriks Rudāns. Santo Muerte

 

    Voldemārs Avens. Par Leonidu Āriņu

 

    V.A. Par Edgaru Jēriņu

 

MŪZIKA:

45.

    Helēna Gintere. Četri baltiešu kori

47.

    Ivars Antēns. XII Dziesmu svētki

49.

KIBERKAMBARIS - Juris Žagariņš

51.

INTERVIJA: Ingrīda Bulmane. Raimonds Staprāns

52.

DAŽOS VĀRDOS (ib), (va), (jk), (al), (am-l), (bs), (vn), (re)

59.

LASĪTĀJU VĒSTULES

60.

GRĀMATAS:

 

    Juris Silenieks. GŪTENBERGA MIELASTS
Jānis Einfelds. Neļaudis. Stāsti. Rīga: Dienas Grāmata, 2005. 190 lpp.

 

    Juris Silenieks. AR KRĀSĀM UN IEJŪTĀM
Inara Cedrins. Fugitive Connections. Virtual Artists Collective. Autores izdevums, 2006. 69 lpp.

 

    Juris Silenieks. VAI STĀSTS VISPĀR NAV MELI?
Inga Ābele. Atgāzenes stacijas zirgi. Dzejproza. Ingas Ābeles un Rimanda Cepļa fotodarbi. Atēna. Rīgā, 2006. 102 lpp.

 

    Biruta Sūrmane. ARNOLDA JANSONA MŪŽA VEIKUMS
Jansons, Arnolds. Raksti. 14 sējumi. Sastād. Alfons Kalns. Rīgā: Valters un Rapa, 2006.

 

    Rolfs Ekmanis. BIJA ARĪ TĀDI
Rihards Kalvāns. Atklusējumi. Rīgā: nordik, 2006. 256 lpp.

 

    Arturs Neparts. RŪGTA VILŠANĀS
Latvijas Vēsturnieku komisija. Okupētā Latvija 1940-1990. Rakstu krājums. 19. sēj. Sastād. Dzintars Ērglis. Rīgā: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007. 507 lpp.

 

    Gundars Ķeniņš. JBS NOSTABILIZĒJAS
Journal of Baltic Studies (JBS), XXXVIII/2, June 2007. The Association for the Advancement of Baltic Studies

vērpetīte

IN THIS ISSUE - I.V., R.E.

Ilmāra Rumpētera vāks

Daļēji šis nr. iznāk ar KKF, PBLA & LNAK balstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens

Anita Liepiņa

Juris Silenieks

Juris Šlesers

Biruta Sūrmane

Ilze Valdmane

Juris Žagariņš

Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Datormaketētājs Juris Žagariņš

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita