Jaunā Gaita nr. 255. Decembris 2008

 

 

 

VALODAS RITMĀ VIRPUĻOJOŠU SNIEGPĀRSLU DEJA

Knuts Skujenieks. tagad es esmu Aleksandrs. Latviešu un armēņu valodā. Erevānā: Amaras, 2008. 128 lpp.

 

Dzejolis netiek atdzejots, bet līdzpārdzīvots.

Iedrošinos teikt, ka, lasot šo Knuta Skujenieka neparasto dzejoļu krājumu armēniski, lasītājam būs iespēja ne tikai baudīt šāda līdzpārdzīvojuma augļus, bet arī sajust cerību un sīkstu dzīvotgribu.

Dzejnieks ļaužu pūlī runā pilnā balsī, bet neviens viņu nedzird. Jo ne katram dots viņu sadzirdēt. Šis dzirdīgums ir atkarīgs no personīgā pārdzīvojuma intensitātes un zināmas iepriekšējas sagatavotības. Ja virsroku gūst tēlu gūzma un jūklis, tad lasītājs teksta uztverei vēl nav nobriedis. Tas, kam svešs grieķu, latviešu, lietuviešu, spāņu, skandināvu, balkānu, ukraiņu folkloras gars, šo dzeju nesapratīs. Knuts Skujenieks ir būtības dzejnieks, kas visikdienišķākajās lietās ierauga jēgpilno, apslēpto, vizionāro. Mēs, kā lasītāji, sajūtam šī iracionālā spēka izpausmes, un vēl neizzinātais mulsina.

tagad es esmu Aleksandrs ir neparasts dzejoļu krājums, kurā dzejoļi virknējas viens aiz otra kā ieraksti dienasgrāmatā. Tā ir savdabīga dienu hronika, kas sniedz acumirklīgu un paliekošu baudījumu, estētiska lidojuma sajūtu, pārdzīvojuma pieredzi, kas fiksēta dzejnieka likteņa dokumentējumā.

Tur, kur esamība iegūst jaunu jēgu, pateicoties dzejnieka atskārtai un redzīgumam, balta papīra lapa mūsu skatienam paveras kā brīnumains, bezgalīgs plašums, sniedzot neparastu brīvības sajūtu, kurai nav adresāta. Mēs vēl vairāk nododamies jutekliskajiem iespaidiem, līdz mūsos valda pilnīga atkailinātība: daudzveidīgs – aleksandrveidīgs kailums, un mēs padodamies, atzīstot sakāvi racionālajā plānā. Samierināmies ar to, ka esam uzveikti. Pēc tam ir tikai valodas ritmā virpuļojošu sniegpārslu deja, kas mūs apņem, jo beidzot esam apjautuši paši savas cilvēciskās esamības faktu. Un apjautuši to esam pateicoties dzejniekam.

Tāds arī ir Knuta Skujenieka nolūks – ar visikdienišķākajām lietām pārliecināt likteni par to, ka tā vienreizīgums mūs apbur ikreiz no jauna...

Artūrs Andranikjans

 

 

Filoloģijas doktors Artūrs Andranikjans ir Knuta Skujenieka dzejkrājuma tagad es esmu Aleksandrs atdzejotājs armēņu valodā. Rakstu latviski iztulkoja Valda Salmiņa.

 


Knuts Skujenieks ar Jāņu bērniem Indru (kr. pusē) un Keitlinu Mālpilī 2008.23.VI.

                                                                                                                                                                                          Foto: Rolfs Ekmanis

Jaunā Gaita