Jaunā Gaita nr. 255. Decembris 2008

 

 

 

PIE GRĀMATĀM UN RAKSTIEM!

Journal of Baltic Studies (JBS), XXXIX/2, June 2008. The Association of Baltic Studies, (www.balticstudies-aabs.org )

Ellena Karma, Vašingtonas U. (U. of Washington, Seattle) starptautisko attiecību maģistre, sniedz panorāmisku ieskatu gāzes piegādes un ražošanas jomā Baltijas jūras baseinā. Raksta noslēgumā Karma izsakās pozitīvi par Baltijas valstu sadarbību kopējas enerģijas politikas izveidē, kaut arī progress ir samērā lēns, un aicina pasargāt Baltijas jūru no pārsteidzīgas izmantošanas. Ņemot vērā Baltijas valstu un Polijas saistības ar Krievijas Federāciju enerģijas piegādē, viņa uzsver nepieciešamību veidot kopīgu politiku ES ietvaros.

Nav noslēpums, ka 1) agras kopdzīves veidošana un 2) reliģiskas tradīcijas ir svarīgākie dzimstības veicinātāji faktori. Tagad trīs igauņu demogrāfi (Kaleb Katus, Allan Puur, Luule Sakkeus) sniedz ļoti pamatīgu ieskatu par ģimenēm un kopdzīvi Baltijas valstīs no priekškara gadiem līdz pat mūsdienām. Igaunijā kopdzīve sākas ievērojami agrāk, katoliskajā Lietuvā – vēlāk. Par šo pašu tematu rakstījis arī prof. Pēteris Zvīdriņš Baltic Revue (1999, 13).

Zviedru pētnieka Johansona (Karl Magnus Johansson, Södertörn U.) temats ir igauņu sociāldemkrātu partija. Atguvusi savu ESDP nosaukumu, iepazinusies ar radniecīgām partijām rietumos un izpratusi politiskās realitātes, tā veido tuvas attiecības ar Eiropas sociāldemokrātu partijām, īpaši ar domubiedriem Skandināvijas valstīs, un ir gatava ieņemt vērā liekamu lomu Igaunijas nākotnē.

Pētniece saimnieciskos un izglītības jautājumos Merike Darmodija (Darmody) (Economic and Social Research Institute, Ireland) sniedz ļoti plašu ieskatu Igaunijas skolu reformās. Tā kā kaut kas līdzīgs ir sagaidāms Latvijā, uzskaitu viņas galvenos piecus ieteikumus tālākai skolu uzlabošanai: 1. nepieņemt lēmumus, pirms nav uzklausītas skolnieku domas; 2. piedāvāt lielāku priekšmetu izvēli; 3. sniegt skolniekiem lielāku palīdzību; 4. izturēties pret skolniekiem un viņu uzskatiem saprotoši un draudzīgi; 5. rīkot vairāk kopīgu ekskursiju.

Seko Tokijas Oberlina U. profesora Makoto Onakas pārskats par Baltijas studijām Japānā, kā arī divu mums svarīgu darbu recenzijas. Marks Jubulis (Gannon U., Erie, Pennsylvania) vērtē Nila Muižnieka rediģēto 2006. gadā izdoto grāmatu par Latvijas un Krievijas attiecībām Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions (U. of Latvia Press, 2006), bet Joachims Taubers (Nordost-Institut, Lüneburg) – prof. Alfreda Ericha Senna pētījumu par tā saukto revolūciju Lietuvā 1940. gadā Lithuania 1940. Revolution from Above (New York: Rodopi, 2007). Nopietniem interesentiem Baltijas lietās ir vērts iepazīties ar redakcijai piesūtīto grāmatu sarakstu.

Gundars Ķeniņš Kings

Pacifika Luterāņu U.

 

Jaunā Gaita