Jaunā Gaita nr. 255. Decembris 2008

 

 

DĒKU STĀSTI

Aleksandrs Tauriņš. Avantūristi. Rīgā: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 280 lpp.

 

Mēs nekad nezināsim, vai autors Aleksandrs Tauriņš būtu devies piedzīvojumus meklēt Venecuēlas džungļos, ja izceļošana pēc II Pasaules kara nebūtu viņu tur novedusi. Viņa interesēs jau Latvijā parādās divdalījums – pabeigtas ķīmijas studijas Rīgas Valsts technikumā un studijas Augusta Annusa meistarklasē, Latvijas Mākslas akadēmijā. Venecuēlā praktiskās iemaņas viņam dod iespēju piedalīties ekspedīcijās, bet par to viņš maz runā. Vairāk uzsvērti viņa meklējumi ainavās un izpildījums mākslā – viņam visur līdzi ir gleznošanai nepieciešamie materiāli. Tauriņš glezno arī ar vārdiem: Asisas upīte, līkločos vīdamās kā brūni sarkana nostāvējusies kafija, spraucas cauri kvarca oļu klintīm, vietām šaura sakuļ dzeltenas putas...(191-192).

Ar ainavām un atskaiti par to, kad karsts, kad auksts, kad sāp, kad ir labi utt., nepietiek, lai uzturētu lasītāja interesi. Savas jūtas autors izteic fantāzijā, savīdams stāstus par delfīnu un nāru. Dramatismu viņš iegūst, stāstot par citu cilvēku likteņiem, par ungāru Radošu, basku Miziņu un latvieti Aleksandru Laimi, kas dzīvo pie Anhela ūdenskrituma un piepelnās ar gida pakalpojumiem tūristiem. Ciemojoties pie Laimes, Tauriņš vēro džungļu iespaidu uz latvieti. Abi svin Ziemsvētkus, iedzer un dzied ziņģes. Nākošā rītā pamodies, redz: ...ap mani drūzmējas zaļgana pelējuma klāti koferi, kastes, kur zem grāmatu piekrautiem sastatņu plauktiem biju sev izkāris guļtīklu (18). Agrāk nozīmīgais tagad ir sapelējis. Džungļos jādomā par pārtiku. Laimem ir iekopta banānaudze. Šķiroties vērtējums: viņš zaudējis spēju uzvesties kā tautietis... (37).

Grāmata pilna kontrastiem – civilizācija pret dabu. Jūrā niršana nomierina cilvēku. Iekāpt darvas pinkulī, ko izmetis tankkuģis, ir riebīga ķēpa. Džungļos, motilonu zemē, basku mūķeņu misijā mūķenes staigā baltos halātos un stērķelētās aubēs un audzē cūkas pārdošanai. Nauda ir galvenais dzinējs, kāpēc avantūristi dodas džungļos. Fotogrāfijas papildina stāstīto. To vidū redzamas divas Tauriņa gleznas. 1917. gadā dzimušais Tauriņš atgriezies Latvijā 1997. gadā un varbūt dzīvo vēl šo baltu dien.

Anita Liepiņa
 

Jaunā Gaita