Jaunā Gaita nr. 255. Decembris 2008

 

 

 

PĒDAS ŪDEŅOS

Mirdza Krastiņa. Senbaltu pēdas Vācijas vidienē. Liepājā: Liepa, 2008. 57 lpp.

Viduseiropas indoeiropieši sāka diferencēties baltu, slavu, ģermāņu un citās šīs cilmes valodas runājošās ciltīs pirms apmēram 5000 gadiem. Baltu pirmvalodas runājošie cilvēki tai laikā dzīvoja Baltijas jūras dienvidos starp Vislu un Elbu, no kurienes nākošajos trijos gadu tūkstošos šo valodu lietotāji izpletās uz austrumiem līdz pat Volgas un Okas augštecēm tagadējā Krievijā1. Vēlāk šī teritorija no visām pusēm sašaurinājās uz tagadējo Latviju un Lietuvu. Vēsturiskie avoti par to ir trūcīgi, un izziņa balstās galvenā kārtā uz archeologu un valodnieku atklājumiem. Valodniece fil. mag. Mirdza Krastiņa Zviedrijā pievērsusies šim procesam tagadējās Vācijas teritorijā 9.-14. gadsimtos pēc Kristus, kad tur risinājās konflikti starp dažādajām ģermāņu un neģermāņu (slavu un baltu) ciltīm un starp kristīgo baznīcu un pagāniem.

Šie pagāni galvenokārt sastāvēja no slavu ciltīm, bet – balstoties uz toponīmiem – autore izvirza, ka atsevišķos gadījumos par slāviem noturēta cilts varētu būt bijusi baltu. Toponīmi ir vietu un ūdeņu nosaukumi, kas epochu gaitā mēdz būt noturīgāki nekā vietējā valoda – sevišķi upju un ezeru nosaukumi jeb hidronīmi. Viens šāds iespējami savlaikus baltu apdzīvots apgabals ir pat rietumos no Elbas – ap Jahna un Striegis upēm Döbeln pilsētas apkaimē starp Drēzdeni un Leipcigu.

Autore secina, ka ar vēsturiski lingvistiskām metodēm, balstoties uz Eiropas vecākajām valodām, ir iespējams precīzāk pietuvoties dažu Vācijas hidronīmu un toponīmu patiesajai cilmei, nekā tas darīts līdz šim.

Grāmatiņa ļoti glīta (vāka mākslinieks Uldis Baltutis), bet caurmēra lasītājam šis zinātniskais pētījums grūti lasāms. Tam piemērotāka vieta būtu kādā baltologu vai lingvistu žurnālā, kur tas arī iegūtu pelnīto profesionālo ievērību

Juris Šlesers

 

1 Marija Gimbutiene, Balti aizvēsturiskajos laikos. Rīgā: Zinātne, 1994. Tulkojums no lietuviešu valodas oriģināla (Viļņā: 1985) – autores papildinātas un pārstrādātas versijas no 1963. g. angļu valodā izdotā darba: Marija Gimbutas, The Balts. New York: Praeger.

 

Par Dr. Juri Šleseru skat. JG251:26

 

Jaunā Gaita