Jaunā Gaita Nr. 256. marts 2009

 

 

3 x 3 NOMETNES LATVIJĀ

Uldis Siliņš. Ko nu, Andriev, dzērājam dzērāja valoda. Humoristisku rakstu krājums no 3x3 nometņu dzīves Latvijā ar Agritas Krieviņas, Dainas Kuples u. c. autoru ilustrācijām. Biedrība 3x3, 2008. 88 lpp.

Grāmata, ne grāmata, vairāk tā kā klade vai biezāka burtnīca, bet katrā lapā ir kaut kas tāds, kas izraisa smaidu vai pat skaļāku smieklu pat tādiem ļaudīm kā man, kaut gan vēl līdz šim neesmu piedalījies nevienā pašā Latvijas 3 x 3 nometnē. Nu, protams, tiem ļaudīm, kuri paši ir piedalījušies, klade noteikti nozīmēs daudz ko vairāk nekā tādiem ārpusniekiem, kuri tikai to paņems rokā un pāršķirstīs.

Parasti rakstītāju iespieddarbos iepazīstina vai nu ievadvārdos, vai uz pēdējā vāka, vai kur citur. Aplūkojamā darbā informācija par rakstnieku iegūstam no teksta. Pirmkārt, jāpieņem, ka Siliņam ir samērā liela rocība. Viņš apcer vismaz deviņpadsmit 3 x 3 nometnes – ceļš uz Latviju no Austrālijas nav no lētajiem. Otrkārt, rakstniekam garšo alus. Treškārt, viņam patīk sievieši (un dažām dāmām viņš arī liekās esot fifīgs). Ceturtkārt, viņš ir drusciņ lielīgs, lai gan viņam ir tiesības tādam būt (skat. Siliņa darbu sarakstu klades pēdējā lappusē).

Ja lasītājiem nav bijis laika vai rocības, vai intereses braukt uz Latvijas 3 x 3 nometnēm, visu galveno var gūt no Siliņa darba. Tur ir īsumā teikts, kad un kur katra nometne notika, dalībnieku skaits, minēti vadītāji, arī nometnes avīzes un to redaktori. 3 x 3 dažādās ievirzes ir pieminētas, bet nav sīkumos aprakstītas, toties ir gana par dažnedažādiem uzvedumiem, par izrādēm, koncertiem, par ballītēm un visādām citādām izpriecām. Ir jau jauki uzzināt, kas nu katram ir pie sirds, vai arī atcerēties podniekus un kā viņi dedzinājuši podus, vai arī Siliņa paša antiskābumķērnes aktivitātes.

Ivars Antēns

 

 

Jaunā Gaita