Jaunā Gaita Nr. 256. marts 2009

 

VIEN LUSTIG LASĀMVIEL!

Kuraž Krišs. Pasrouges un pasmaid. Aberdīna, Dienviddakota, ASV: Autora
izdevums, 2007. 148 lpp.

Kuraž Krišs, tāpat kā Alant Vils, ir ventiņi, kaut dzīves lielāko daļu nodzīvojuši citur: Alant Vils (dzejnieks Fricis Dziesma) – Zviedrijā, bet Kuraž Krišs – ASV. Viņa dzīves loks ir īpašs – rakstnieks dzimis 1921. gadā Harkovā, Ukrainā, tātad ir divu pasaules karu bēglis. Kuraž Krišs, kura īstais vārds ir Kārlis Zvejnieks, rakstījis arī romānus un bijis ļoti aktīvs ārlatviešu sabiedriskais darbinieks. Visu mūžu viņš strādājis par ārstu, tomēr nav spējis pamest savu būtību un vaļasprieku – rakstīšanu, arī ventiņu izloksnē.

Pasrouges un pasmaid aizrauj ar brīnišķīgajām vecās Ventspils ainām, vietām un cilvēkiem. Stāstu krājums pārliecina, kā uz nopietnu, pat traģisku dzīvi var skatīties arī tā: paturot priecīgu prātu un jautrību sirdī, un, to visu lasot, nevar nesmieties. Te atainota rakstnieka bērnība, kas pavadīta Ventspilī, un toreizējās provinces zēna pirmais ceļojums uz Rīgu: Bet Rīg es iedomājies kā tād liel konfekšu bod, jo tur vienmēr, kad kāds no turien pārbrauc, mums atved va nu piparkūks, vai ziles, sarkanes vai zaļes papires ietīt’s šokolād’s konfekts. Ak, cik tie bi gārd!

Ak, kādi tipi, kādi tēli trinušies Kuraž Kriša tuvumā jau kopš agrām dienām! Tur ir arī admirālis Teodors Spāde, toreiz vēl tikai kuģa Virsaitis kapteinis, kurš ...tēv bi attāles rades, tāds kā otr’s pakāp’s brālēns. Un cik acīgs zēns bijis Krišs, cik laba atmiņa un labsirdīgs humors.

Grāmatā ir 16 stāstu, patiesībā monologu, un tikpat kā visi rakstīti ventiņu izloksnē. Ventiņ mēl jau pati par sevi ir pateicīgs materiāls pozitīvu sajūtu veidošanai. Pie literārās valodas pieradušam šie somugriskie akcenti tiešām liekas iepriecinoši. Tā skan tik labestīgi, mazliet ačgārni un ātri pielīp. Arī pieaugušam, tāpat kā bērnam, tā tūlīt šķiet lietojama, gribas teikt viš un meitans, strimal (reņģe) un dorš (menca), jouk (jauki) – visus tos vārdus, kas manās bērnu dienās garšīgi skanēja arī veco jūrmalnieku mutēs.

Kuraž Kriša stāstus lasot nāk prātā igauņu klasiķa Juhana Smūla rakstītie monologi salinieku dialektā. Vecākā paaudze droši vien vēl atceras to latviskos tulkojumus. Arī Kuraž Krišs labi pazīst vidi, vietējos ļaudis, viņu darīšanas un nostāstus. Atšķirībā no Muhu dialogu autora Smūla, kura varoņu tālākais brauciens bija līdz Tallinai uz dziesmu svētkiem, Kuraž Krišs savus lasītājus aizved līdzi bēgļu gaitās uz Ameriku. Plašu ārlatviešu personu galeriju rakstnieks uzbur, tēlodams dziesmu svētkus Klīvlandē, Vācijas bēgļu skolas, absolventu tikšanos vai sporta svētkus Garezerā. To lasot, rodas pārliecība, ka tā ventiņ mēl ir vien varen liet! Tādā tālumā vēl dzīva un zaļo. Ar grāmatas saturu brīnišķīgi sader jaukās un cilvēcīgās Reiņa Birzgaļa ilustrācijas.

Anna Žīgure

Anna Žīgure pēc Latvijas valsts atjaunošanas ir vēstniece Somijā un Igaunijā. Vairāku grāmatu autore. Tulkojusi somu beletristiku latviešu valodā.

 

Jaunā Gaita