Jaunā Gaita Nr. 261. vasara 2010

 

 

Jaunā Gaita Nr. 261.

 

Ilmāra Rumpētera vāka dizains ir vienreizīgs, kā jau vienmēr. Tāda kā baltas saules apgaismota trīsdimensionāla dabas parādība melnā izplatījumā, atdarināta burbuļojošās eļļas krāsās, kas smeltas no infrasarkanā spektra gala līdz pat ultravioletam. Vēl no vizuālās mākslas ir Jura Korneta un Ainas Balgalves fotogrāfijas, kā arī gleznu reprodukcijas no izstādes Trīs kumosi mākslas š.g. februārī Filadelfijā, kur piedalījās Sarma Muižniece Liepiņa, Krista Nīgale un Linda Treija. Bagātīgi ilustrētā rakstā par krīzes laika iespējām (un paradoksiem) tēlniecības mākslā ziņo Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures vecākā pētniece Ruta Čaupova.

Marija un Leons Briedis un viņu dēls Adrians Briedis-Makovejs, kuru kolektīvi rakstītā luga Platons un Marija jeb Trešais prāts bija JG255, 2008. g. decembra numurā, šoreiz piedāvā dzejoļus katrs savā atsevišķā dzejiskā idiomā. Indra Gubiņa atceras Sarunas par jūru ar kādu senu draugu, ceļa biedru Tenerifā, Kretā un Grieķijā. Laima Kalniņa pastāsta kā bērnībā mācījusies, ka dots devējam atdodas pat Simtkārtīgi.

Kārļa Skalbes (1879-1945) mūža sakritība ar Latvijas valsts mūžu, no neatkarības idejas lēnās tapšanas t.s. Pirmās atmodas laikmetā, brīvības cīņām pēc Pirmā pasaules kara – līdz pat Pirmās Republikas ziedu laikiem un pēkšņo galu neilgi pēc II Pasaules kara sākuma, ir sakritība ar cēloņa/sekas iezīmēm. Ojārs Zanders attēlo Skalbi kā vienu no vislatviskākiem mūsu rakstniekiem, jo viņa doma ne tikai virzīja toreizējos vēsturiskos notikumus bet „paliek vērā ņemama un aktuāla vēl šobrīd”.

Eva Eglāja-Kristsone savā pētījumā par okupētās Latvijas un latviešu trimdas saskarsmi apgaismo laika posmu no 1986.-1991. g., sākot ar Čatokvas (Chautaqua) konferenci 1986. gadā Rīgas Jūrmalā, kad radās disidentu grupa Helsinki-86 līdz pat Vispasaules latviešu rakstnieku kongresam Stokholmā 1989. gadā, un tā sekām.

Starptautiskos radioraidījumus latviešu valodā no Madrides (1955-1965; 1969-1972) un no Frankfurtes (1965-1972) aprakstījis agrākos JG numuros, Rolfs Ekmanis turpina ar izsmeļošu ievadu Radio Brīvība (Radio Liberty), un Radio Brīvā Eiropa (Radio Free Europe) tapšanas vēsturē. Laimonis Purs atmiņu rakstā „Radio balsis” atzīst, ka klausīties Rietumu radiobalsis/radioraidījumus viņpus dzelzs aizkara „kļuva tik pat neatņemama ikdienas sastāvdaļa kā brokastis, pusdienas, vakariņas.”

Gundars Ķeniņš Kings apraksta augstākās izglītības problēmas Latvijā. Sniedze Ruņģe piemin Valdi Muižnieku (1927-2009), Jānis Krēsliņš, sr. piemin Sigurdu Gravu (1934-2009). Jānis Krēsliņš, jun. piemin Prāvestu Kazimiru Vilni (1907-1988). Baiba Lapiņa-Strunska, dzimusi un augusi Vācijā, argumentē Par dubultpilsonību: „Es Saeimas vēlēšanās nevaru balsot, turpretim [Eiropas Savienības] likumdošana man dod iespēju Latvijā kandidēt!”

Juris Žagariņš, sakarā ar Jāņa Bieriņa Piemiņas fonda un Ērika Raistera Piemiņas fonda balvas saņemšanu, intervijā Jurim Zommeram pastāsta, kā tiek darināta Jaunā Gaita ar datortehnoloģijas palīdzību. Kiberkambarī Vilnis Gricaičuks Puriņš, krīzes piemeklētajā Latvijā būdams „profesionāls bezdarbnieks”, aizrāda, „Ja varējām pastāvēt daudz draņķīgākos apstākļos, kad mums pat nebija savas valsts, tad varam arī tagad. Jāmācās paļauties uz sevi.”

Nodaļu Dažos Vārdos nav iespējams dažos vārdos aprakstīt, jo tā ir nesaīsināma. Tā jāredz katram pašam.

Grāmatu recenzijas: Aina Siksna un Astra Roze par Annas Velēdas Žīgures Viņi. Ceļā – grāmata, kas veltīta mūsu tautas apvienošanai; Juris Silenieks un Anna Auziņa par Jāņa Elsberga jaunāko dzejoļu krājumu panti; Juris Silenieks par Tilti I. Latviešu mītnes zemju prozas antoloģija un Tilti II. Latviešu mītnes zemju dzejas antoloģija; Lāsma Ģibiete par eseju krājumu ungāru un paralēli latviešu valodā Zenta Mauriņa élete és ésszei un par Modra Zihmaņa romānu Bandu bērns; Juris Vīksniņš par Leonharda Latkovska Aglona: A history of the Church  and the Monastery; Māris Brancis par Ilzes Ziņģītes sastādīto Tautas lietišķā māksla Latvijā. Šodiena. Pieredze. Rītdiena; un Gundars Ķeniņš Kings par Journal of Baltic Studies, December 2009.

Jaunās Gaitas atsevišķu numuru par 10 ASV dolāriem var pasūtināt, rakstot vai zvanot JG saimniecei Ingrīdai Bulmanei, tālr.: 416-621-0898, e-pasts: ibulmanis@scom.ca; galvenā redaktora Rolfa Ekmaņa e-pasta adrese: rolfs.ekmanis@asu.edu  un rekmanis@msn.com. Viena gada abonements (četri numuri) maksā 39 ASV dolāri, Kanādā – 39 Kanādas dolāri. Atsevišķus jaunā numura un vecāku izdevumu rakstus  iespējams uzmeklēt un izlasīt Jaunās Gaitas mājas lapā: www.zagarins.net/JG .

 

Juris Žagariņš

 

Jaunā Gaita