Jaunā Gaita Nr. 261. vasara 2010

 

 

ZENTA MAURIŅA UNGĀRISKI

Rietumungārijas pilsētā Sombathejā izdots rakstnieces, filozofes un kultūras darbinieces Zentas Mauriņas (1897-1978) eseju krājums ungāru un paralēli latviešu valodā Zenta Mauriņa élete és esszéi / Zenta Mauriņa – viņas dzīve un esejas. Tas izdots grāmatu sērijā Folia Baltica, kuras izveidotājs ir somugru valodu profesors Jānošs Pustai (Pusztay János). Darba ievadā Rietumungārijas U. (NYME SEK) latviešu valodas lektores (šo rindiņu rakstītājas) apjomīgs vēstījums par autores dzīvi un daiļradi, kā arī bibliogrāfiskie dati. Tulkotāji – NYME SEK Filoloģijas fakultātes Urālistikas katedras un Budapeštas Etveša Lorānda (ELTE) Universitātes Austrumslāvu un baltu filoloģijas nodaļas studenti kopā ar lektori – esejas jaunajam krājumam izvēlējušies no trim Mauriņas latviski izdotajām grāmatām: Iedrīkstēties ir skaisti (Astras apgāds, 1958), Apnicība un steiga (Grāmatu Draugs, 1962) un Dzīves jēgu meklējot (Grāmatu Draugs, 1973). NYME SEK Filoloģijas fakultātes Urālistikas katedra, kas ir eseju krājuma izdevējs, cieši sadarbojas un konsultējas ar Mauriņas latviešu valodā atstātā literārā mantojuma pārvaldītāju, Zviedrijā dzīvojošo tautieti un atmiņu grāmatas par Zentu Mauriņu autori Ireni Mellis. Tieši viņa veselus 32 gadus bija rakstnieces palīdze un sekretāre.

Zentas Mauriņas grāmatas tulkotas vācu, angļu, krievu, zviedru, somu, dāņu, itāļu, nīderlandiešu, pat japāņu un tagad arī ungāru valodā. Jāpiebilst, ka pirms gada Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadskārtā Rietumungārijas U. mācībspēki atdzejoja un izdeva Latvijas Rakstnieku savienības biedra, Liepājas dzejnieka un publicista Modra Zihmaņa bilingvālu lirikas krājumu Vēstules Margrietiņai / Levelek Margarétához (skat. JG257:49).

Lāsma Ģibiete

Lāsma Ģibiete ir Rietumungārijas U. Filoloģijas fakultātes (NYME SEK, Interkulturális Tanumányok Interzete) Urālistikas katedras (Uralisztika Tanszek) lektore. Publikācijas Karogā, Ľ satori, Liepājas Radošo literātu apvienības žurnālā Helikons u.c.

 

Jaunā Gaita