Jaunā Gaita nr. 264. pavasaris 2011

 

Jaunās Gaitas

labvēļi

Vendīgs auga ozoliņš

Vendīgā kalniņā:

Vara saknes, zelta zari

Sudrabiņa lapiņām.

LD 34 066, 12

Z E L T A

Amerikas Latviešu apvienība

Sigurds Brīvkalns

Šellija Ekmane

Rita Gāle

Dr. Andrejs Ķīsis

Andrejs Ozoliņš

Dr. Jautrīte Saliņa

Ilgvars Šteins

Kārlis Vasarājs

ANONĪMS – 1

S U D R A B A

Voldemārs un Irēne Avens

Andrejs Baidiņš

Dr. Nikolajs Balabkins

Dr. Maija Bišmanis

Dr. Uldis Bluķis

Jānis Brežinskis

Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi

Oļģerts Cakars

Laila un Pāvils Cakuli

Vija Celmiņš

Dr. Juris Cilnis

Dr. Aina Dravnieks

Rita Drone

Jānis Eglītis

Richards Grigors

Lolita Gulbis

Ingrīda Jākobsone

Laima Kalniņa

Fred A. Keire

Dace Ķezbers

Egīls Kronlins

Kazimirs Laurs

Dr. Aija Medenis

Modris Mednis

Dr. Lalita Muižniece

Sarma Muižniece Liepiņa

Guna Mundheim

Arturs Neparts

Dr. Jānis Peniķis

Juris Petričeks

Jānis J. Pirktiņš

Ilze Plaudis

Vilis M. Plinte

Astra un Andris Roze

Alfreds R. Semeiks

Maija un Juris Šleseri

Ilona un Raimonds Staprāns

Ruta Straumanis

Tupešu Jānis

Lauma Upelnieks Katis

Dagmāra Vallens

Dr. Pāvils Vasariņš

Rasma Vītols

Modris un Gita Zandbergs

ANONĪMI – 2

B R O N Z A S

Ivars Antēns

Ritvars Asbergs

Edīte Franklin

Ligita Galdiņa

Tija Kārkle

Indulis Lācis

Dr. Jānis Langins

Ieva Liepkaula

Lilija Pencis

Ina Purviņa

Ausma Rabe

Dzidra Razevska-Upāne

Marga Reinholds

Jānis M. Riekstiņš

Helmi Rožankovska

Silvija Rūtenberga

Linda Treija

Leo Trinkuns

Dr. Juris Vīksniņš

 

 

Jaunā Gaita