Jaunā Gaita nr. 264. pavasaris 2011

 

Ina celitāne (1964- )

Skolota bioloģe, folkloras kopas „Kūrava” vadītāja. Atmoda likusi domāt – kas es esmu, kur un kāpēc dzīvoju. Tā vēstures izpēte aizvedusi pie folkloras. Pa šiem gadiem daudz piedzīvots – no Dainu un danču vienkāršības līdz šūpuļdziesmai meitai un teicēju bagātībām. Ina to visu ļoti nopietni – pat pusmāju dabūja iegādāt, lai saglabātu savu neatkarību un būtu kur palikt. Inas aizrautību stimulē folklorā saskatāmā svētīgo un tīro siržu dalība.
(2009. gada uzņēmums)

Jaunā Gaita