Jaunā Gaita nr. 269. vasara 2012

 

 


Valda Dreimane                                                  Foto: Helēna Hofmane

Maija Meirāne

PĒTOT TRIMDAS LITERATŪRU

 

Pēc ilgāka laika tapšanas Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē durvis šogad ver Trimdas literatūras pētniecībai veltītā telpa, reizē arī auditorija, tapusi ar dzejnieces Valdas Dreimanes fonda palīdzību. Telpas galvenās iezīmes: pie sienām virkne trimdas rakstnieku fotoattēlu, rakstnieku vārdu uzskaite, bet sienas skapī trimdas rakstnieku darbi. Skatītāju uzrunā vēl daži Valdas Dreimanes fotoattēli un kāds zīmīgs 1970. gadā Valentīnam Pelēcim rakstītas vēstules faksimils, skaudri pasvītrojot tā laika politikas radīto latviešu rakstnieku sašķeltību.

Par Trimdas literatūras telpu pateicība pienākas LU lingvistikas un baltistikas nodaļas vadītājam Ojāram Lāmam, dekānei Ilzei Rūmniecei, projekta vizuālam autoram māksliniekam Ivaram Novikam, bet visvairāk – projekta ieceres veidotājai. Tā ir filoloģijas fakultātes dekāne, mūsu tautas garīgo vērtību – literatūras, folkloras un etnogrāfijas zinātnisko pētījumu glabātāja, profesore Janīna Kursīte.

Valdas Dreimanes fonds dibināts 1994. gada novembrī, dzejniecei aizejot mūžībā, kad daudzo dzejas cienītāju ziedojumi palīdzēja sarūpēt viņai veltīto rakstu krājumu Kad dzīvošu otru reizi (Rīga: Nordik, 2006.) Grāmatas izdošanu atbalsta arī ALAs Kultūras fonds un Latviskā Mantojuma fonds Bostonā. Fonda darbība ir turpināta ar diasporā pārdoto Valdas grāmatu peļņu un grāmatas sastādītājas ziedojumu.

 

 


 

Jaunā Gaita