Jaunā Gaita nr. 271. ziema 2012

 

Jaunā Gaita Nr. 271

Otto Ozols pirms pāris gadiem kā zibens no zila gaisa pārsteidza un iepriecināja latviešu sabiedrību ar bestselleri „Latvieši ir visur”. Kopš tam „Latviešu Forests Gamps”, kā daži viņu nodēvēja, ir tieši un no sirds, nemākslotā valodā sniedzis iknedēļas komentārus par politiskām un sabiedriskām aktualitātēm interneta portālā TVNET. Šai numurā viņu intervē Latvijas universitātes sociologe Dagmāra Beitnere un Rimands Ceplis recenzē viņa grāmatu. Kiberkambara nodaļā viens no Ozola TVNET komentāriem liecina par grūtajām attiecībām starp rakstnieku kopienu un politikāņiem Latvijā.

Vita Gaiķe intervē piecu dzejkrājumu un 22 prozas grāmatu autori Indru Gubiņu; Una Alksne turpina pēdējā numurā iesākto dižpētījumu par estētismu Friča Bārdas dzejā. Rakstnieku cēlienu un mākslas iztādi 13. ASV Dziesmu svētkos Milvokos apraksta Linda Treija un Sarma Muižniece Liepiņa. Četru mākslinieku − Rekes Andersones, Ginta Grīnberga, Mairas Reinbergas un Andra Strazdiņa − darbu reprodukcijas no Dziesmu svētku izstādes grezno šo ziemas numuru. No Delfi-LNMM sakopotiem „100 dārgumiem Latvijas Nacionālā mākslas muzejā” reproducēta Aijas Zariņas „Viņš un Viņa” (1986). Otrā Laimona Mieriņa biogrāfijas turpinājumā Māris Brancis izklāsta līniju zintnieka mācību gadus. Jānis Krēsliņš Sr. apraksta Svena Lūkina trīsdimensionālo gleznu izstādi un parādās nofotografējies pie viena no izstādītajiem darbiem. Vāka attēls patapināts no Ilmāra Rumpētera gleznas „Skatlogs bez skata”.

Dzejas nodaļā uzstājas Imants Auziņš, Anna Dzintare, Paulis Birznieks un Leons Briedis. Satīriskā skicē Juris Rozītis aprāda trimdīšu tendenci savos kultūras pasākumos lieki godināt mītnes zemes politikāņus.

Vēstures nodaļā Latvijas Mākslas akadēmijas prorektora Ojāra Spārīša stāsts par Sv. Pētera baznīcu un Franka Gordona interesantais ieskats naciķu bendes Josefa Gēbelsa sievas biogrāfijā: „Cik traka bij mīla, cik nešpetns bij naids”. Rolfs Ekmanis sava kapitāldarba „Starptautiski raidījumi latviešu valodā 20. gs. otrā pusē” pievēršas ASV valsts departamenta un CIA darbībai kādus desmit gadus pēc II pasaules kara atbalstot pretestības kustības aiz dzelzs aizkara. Īpaši ar fotoklāstu Ekmanis piemin savu skolas biedru Ausekļa ģimnāzijā dīpīšu nometnē Vācijā Leonīdu Zariņu, kas ar izpletni nonācis Kurzemē 1953. gadā, nepārdzīvoja sakarnieka nodevību − tika notverts un nošauts. Laimonis Purs noslēdz atmiņu stāstījumu par saviem kolēgām žurnālistiem un augstiem ierēdņiem Padomju Latvijā, uzsverot viņu uzdrīkstēšanos pēc iespējas paust patiesību un veselo saprātu.

Dažos vārdos, kā vienmēr, vērienīgas bet lakoniskas ziņas par cildinājumiem, jaunizdevumiem, mūzikas/teātra/dejas uzvedumiem, mākslas izstādēm. Vērība dota tradīciju veicināšanai, rakstītā vārda spēkam, izglītībai, diasporai, ērmīgām būšanām, ieskatam Latvijas sendienās, viņdienās un mūsdienās, Latvijas kaimiņvalstīs un tālāk ģeopolitiskajā telpā. Īsa sadaļa par statistiku koncentrētā veidā apgaismo Baltijas un visas pasaules progresu/regresu.

Grāmatu recenzijas:

Gunars Zvejnieks par Mārtiņa Lasmaņa „Vārdi un mūzika: Literāra un muzikāla dažādība; Indra Ekmane par Edward Lucas „Deception, Spies, Lies and How Russia Dupes the West”; Līvija Baumane par Elzas Ķezberes „Dzeja un dzīve” 3. sēj.; un Gundars Ķeniņš Kings par AABS izdevuma „Journal of Baltic Studies” 2012. g. jūnija numuru.

Jaunās Gaitas atsevišķu numuru par $10 varat pasūtināt rakstot vai zvanot Jurim Žagariņam, tālr.: 413-732-3803, e-pasts: <juris.zagarins@gmail.com>.

Tie neabonētāji, kuri uzskata sevi par kultūras cilvēkiem, pavisam viegli var iegūt abonētāja statusu. Divu gadu abonements (astoņi numuri) maksā tikai $76, vienu gadu (četri numuri) − $39. Sūtiet čeku „Jauna Gaita, Inc.” vārdā (vēlams ASV dolāros, bet varam pieņemt arī jebkurā citā valūtā pēc pastāvošā valūtas kursa) Tijai Kārklei, 616 Wiggins Road, St. Paul, MN 55119, USA. Atsevišķus rudens numura rakstus, kā arī arvien topošo bet jau plašo Jaunās Gaitas rakstu krājuma e-arhīvu, var apskatīt JG mājas lapā: <www.zagarins.net/JG>.

Juris Žagariņš

 

Jaunā Gaita